7 cech ważnych w zawodzie inspektora BHP

Czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy – to najważniejsze zadanie inspektora BHP. Osoba, która zajmuje to stanowisko, powinna mieć uprawnienia i kilkuletnie doświadczenie. Liczą się także kompetencje miękkie, np. samodzielność i umiejętności negocjacyjne.

Kryteria, jakie powinien spełnić inspektor, zostały wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971090704). Wśród wymagań znajdują się m.in.: wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż pracy, uzyskanie tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż lub średnie wykształcenie i 4 lata pracy w służbie BHP. Duże znaczenie mają również cechy kandydata, np.:

  • Odpowiedzialność

Osoba odpowiadająca za przestrzeganie przepisów BHP ponosi konsekwencje karne ewentualnych zaniedbań. Za umyślne łamanie norm grozi kara grzywny, a w skrajnych przypadkach – kara pozbawienia wolności.

Przepisy bhp w pracy – co grozi za ich łamanie?

  • Zaangażowanie

W wyjątkowych sytuacjach inspektor BHP musi zjawić się w firmie po godzinach pracy. Ważne, by zawsze podchodził do swoich zadań poważnie i z pełnym zaangażowaniem.

  • Otwartość na wiedzę

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej są modyfikowane i aktualizowane – ważne, by inspektor nadążał za zmianami.

  • Dokładność

Brak staranności w kontrolowaniu bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy może doprowadzić do poważnych konsekwencji, z wypadkiem śmiertelnym włącznie. Inspektor powinien skrupulatnie wypełniać obowiązki.  

  • Samodzielność

Od behapowca oczekuje się również samodzielnego podejmowania ważnych decyzji, np. o odsunięciu od pracy zatrudnionej osoby, która nie powinna wykonywać określonych zadań.

  • Umiejętność zarządzania zespołem

W dużych firmach inspektor zarządza członkami służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdolności przywódcze są niezbędne w tym zawodzie.  

  • Zdolności negocjacyjne

Praca inspektora polega również na prowadzeniu szkoleń dla pracowników. Osoba pełniąca tę funkcję przekonuje zatrudnionych do przestrzegania określonych norm.

Inspektor BHP – zarobki

Wynagrodzenie inspektora zależy m.in. od wielkości, a także lokalizacji zakładu pracy. Znaczenie ma również doświadczenie. Jak podaje portal zarobki.pracuj.pl, w 2017 r. przeciętna miesięczna pensja inspektora wynosiła 4200 zł brutto. Więcej niż 95% pracowników wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. Płaca netto, jaką otrzymywali, wynosiła 3000 zł.

Kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl

Wartość wynagrodzenia za pracę wzrasta m.in. dzięki świadczeniom pozapłacowym. Inspektorzy BHP otrzymywali różne benefity - znajdowały się wśród nich m.in.: świadczenia socjalne (36%), prywatna opieka medyczna (34%), dofinansowanie szkoleń/kursów (30%) i ubezpieczenie na życie (27%).

7 podpowiedzi, jak negocjować wynagrodzenie