7 mało znanych, a dobrze płatnych zawodów fizycznych w Polsce

Wysokie zarobki w powszechnej opinii często są kojarzone z ukończeniem wieloletnich i specjalistycznych studiów. Tymczasem można znaleźć w Polsce także dobrze płatne zawody fizyczne. Nie wymagają one na ogół wykształcenia wyższego, ale przede wszystkim praktycznego doświadczenia, które zdobywa się pracując przez kilka lat pod okiem specjalistów w danej dziedzinie. Oto siedem mało znanych stanowisk, które przynoszą wyjątkowo satysfakcjonujące dochody.

Jakie są dobrze płatne zawody fizyczne?

Jeśli praca za biurkiem nie jest spełnieniem Twoich marzeń, sprawdź, w jakich zawodach fizycznych możesz liczyć na wysokie zarobki. Z roku na rok coraz bardziej doceniani są fachowcy, których mocno brakuje w różnych branżach związanych z wysiłkiem fizycznym. Nie mają oni problemu ze znalezieniem pracy, a dobra pensja i świadczenia socjalne to dodatkowe atuty tego typu stanowisk. Do dobrze płatnych zawodów fizycznych należą obecnie:

1. Kierowca ADR

  • przeciętne zarobki: 7800 zł brutto

Kierowca ADR to osoba, która zdobyła uprawnienia pozwalające na międzynarodowy przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych. Europejska umowa ADR ma na celu zminimalizowanie lub ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków i szkód w trakcie przewozu substancji niebezpiecznych i toksycznych. Kierowca ADR musi więc posiadać ścisłą wiedzę dotyczącą określonych zasad przewożenia towarów niebezpiecznych oraz sposobów postępowania w sytuacjach awaryjnych. Szkolenia dla kierowców ADR odbywają się w ośrodkach prowadzących kursy doszkalające w zakresie początkowym, specjalistycznym oraz doskonalącym. Kursy dla kierowców kończą się egzaminami w formie testu pisemnego. Po kursach początkowych sprawdzana jest wiedza dotycząca zagadnień określonych w ramowym programie. Po kursie doskonalącym kierowcy muszą wykazać się znajomością nowych regulacji prawnych i rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. W pracy tego typu konieczne są także: spostrzegawczość, podzielność uwagi czy choćby podstawowa znajomość języków obcych w przypadku poruszania się po trasach międzynarodowych.

2. Majster budowy

  • przeciętne zarobki: 6200 zł brutto

Majster budowy to samodzielne stanowisko techniczne w firmach budowlanych lub branżach zajmujących się instalacją systemów grzewczych. Od osób, które chcą realizować się w tym zawodzie, pracodawcy oczekują wykształcenia średniego technicznego lub wyższego budowlanego. Dużym atutem wpływającym również na wyższe zarobki są posiadane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, dotychczasowe doświadczenie zdobyte w branży, a także znajomość zasad BHP i przepisów prawa budowlanego. Pracownik powinien być odporny na stres i posiadać umiejętności organizacyjne. To dobrze płatny zawód fizyczny, który wymaga wypełniania obowiązków zarówno w biurze, jak i na placu budowy. Majster budowy zajmuje się m.in. analizowaniem dokumentacji technicznej, sprawdzaniem pozwoleń na budowę, organizacją przebiegu prac, nadzorowaniem podległych pracowników oraz wykonywanych przez nich robót, zabezpieczaniem terenu budowy, rozliczaniem robocizny, zakupionego sprzętu oraz materiałów i zgłaszaniem robót budowlanych do odbioru.

3. Inżynier serwisu

  • przeciętne zarobki – 6000 zł brutto

Inżynier serwisu to osoba odpowiedzialna za koordynowanie realizacji planu inwestycji i bieżący nadzór nad procedurami użytkowania specjalistycznego sprzętu. Zajmuje się też zakupami technicznymi, fachowym doradztwem technicznym, serwisowaniem różnego rodzaju maszyn i diagnozowaniem ewentualnych usterek. Do jego obowiązków należą też: przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi maszyn, testowanie poprawności działania urządzeń i tworzenie raportów dla zarządu firmy. Inżynierowie serwisu są zatrudniani w firmach z różnych branż, jak motoryzacyjna, energetyczna czy elektryczna. Od kandydatów chcących objąć to stanowisko wymaga się dyplomu ukończenia studiów na kierunku elektronika lub podobnym oraz minimum dwuletniej praktyki w serwisowaniu. Dobrze widziane są także: znajomość języka obcego, najczęściej angielskiego, prawo jazdy oraz predyspozycje, takie jak dokładność, samodzielność i komunikatywność.

4. Cieśla szalunkowy

  • przeciętne zarobki: 5700 zł brutto

To kolejny dobrze płatny zawód fizyczny w branży budowlanej. Wysokość zarobków uzależniona jest przede wszystkim od długości stażu pracy i zakresu zdobytego doświadczenia. Cieśla szalunkowy montuje szalunki systemowe oraz wykonuje deskowania indywidualne, czyli formy wykorzystywane do nadawania kształtu przy wylewaniu betonu lub szablonu w robotach murarskich. Taki pracownik zajmuje się również doborem rodzaju drewna i sposobem jego obróbki przy użyciu narzędzi, urządzeń i maszyn ciesielskich, transportowaniem elementów deskowania. Odpowiada też za właściwe użytkowanie materiałów i narzędzi. Osoby, które chcą wykonywać zawód cieśli szalunkowego, nie muszą kończyć studiów w zakresie budownictwa, ponieważ wiedzę zdobywają poprzez praktykę. Ważne, aby odznaczały się odpowiedzialnością, dokładnością i umiejętnością pracy zespołowej. Przydają się również: umiejętność odczytywania rysunku technicznego oraz wiedza z zakresu chemii i fizyki. Istotne dla pracy w tym zawodzie jest dobre zdrowie, a przede wszystkim brak lęku wysokości czy zaburzeń zmysłu równowagi.

Jakie są najlepiej płatne zawody fizyczne?

Specjaliści w branży budowlanej od lat należą do najlepiej zarabiających pracowników w Polsce. Boom na rynku nieruchomości i powstające w całym kraju nowe osiedla mieszkaniowe czy inne inwestycje powodują, że w najbliższym czasie zawody fizyczne związane z budownictwem nadal będą gwarantować dobre zarobki.

5. Zbrojarz

  • przeciętne zarobki: 5100 zł brutto

Wśród najlepiej płatnych zawodów fizycznych znajduje się zbrojarz pracujący na budowach. Przygotowuje on stal zbrojeniową do montażu, tworząc elementy żelbetowe konstrukcji budowlanych, układając zbrojenia w szalunkach i formach i zabezpieczając budowle żelbetowe. Zbrojarz zajmuje się również transportem, magazynowaniem i składowaniem materiałów i wyrobów zbrojarskich, a od jego umiejętności i doświadczenia w dużej mierze zależy sukces projektów budowlanych. Obowiązki zbrojarza można podjąć po ukończeniu szkoły zawodowej o profilu budowlanym, a zarobki w tej branży rosną wraz ze zdobywaniem doświadczenia. Przydatne w tym zawodzie są zdolności manualne oraz umiejętność czytania rysunków technicznych. Przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wykonywania tej pracy są natomiast wady wzroku, choroby (takie jak np. padaczka) czy lęk wysokości.

6. Operator koparko-ładowarki

  • przeciętne zarobki: 5100 zł brutto

Do dobrze płatnych zawodów fizycznych w ostatnich latach należy także operator koparko-ładowarki. Pracownicy, którzy mają za sobą specjalistyczne szkolenia w tym zakresie i zdany egzamin, mogą liczyć na zatrudnienie w firmach remontowych lub przedsiębiorstwach budowlanych. Zajmują się robotami ziemnymi, takimi jak wykonywanie wykopów, wyrównywanie terenu i transportowanie urobku. Ważnymi predyspozycjami psychofizycznymi do pracy operatora koparko-ładowarki są: podzielność uwagi, spostrzegawczość, odpowiedzialność i dokładność. Zawód ten mogą wykonywać osoby z wykształceniem średnim, które wzięły udział w szkoleniu, zdały egzamin i otrzymały „Książkę operatora maszyn roboczych” z wpisem dotyczącym bezterminowo obowiązujących uprawnień. Poruszanie się koparko-ładowarką po drogach publicznych wymaga prawa jazdy kategorii T i B, a operator musi również regularnie wykonywać badania z zakresu medycyny pracy. Stanowisko to nie jest wskazane dla osób z zaburzeniami równowagi i świadomości, wadami wzroku, schorzeniami słuchu, chorobami kręgosłupa, serca czy układu oddechowego i układu krążenia.

7. Dekarz

  • przeciętne zarobki: 5000 zł brutto

Wśród najlepiej płatnych zawodów fizycznych znajduje się również stanowisko dekarza, czyli osoby odpowiedzialnej za pokrywanie i naprawianie dachów różnymi materiałami. Jest to zawód dla osób, które są sprawne fizycznie i nie cierpią na lęk wysokości. Dekarz nie tylko pokrywa i naprawia dachy, ale może także zakładać, konserwować i remontować urządzenia służące do odprowadzania wody, montować okna dachowe lub świetliki. W sezonie wiosenno-letnim prace dekarskie mają miejsce najczęściej na zewnątrz budynków, a zimą w warsztacie wykonywane są elementy pokryć dachowych. Kwalifikacje do zawodu dekarza zdobywa się przez pracę z mistrzem należącym do Izby Rzemiosła. Na zatrudnienie można liczyć w firmach budowlanych, zajmujących się kompleksową obsługą projektu albo specjalizujących się wyłącznie w pracach wykonywanych na dachach.

Jeśli cieszysz się dobrym zdrowiem i interesuje Cię praca fizyczna, może wśród powyższych stanowisk znalazłeś propozycję odpowiednią właśnie dla Ciebie? Jeżeli jednak ograniczenia sprawności lub inne uwarunkowania skłaniają Cię do poszukiwania pracy za biurkiem, sprawdź, jakie są inne najlepiej płatne zawody w Polsce.

Źródło: dane na temat przeciętnych zarobków na wymienionych stanowiskach pochodzą z analizy 350 000 ankiet wypełnionych przez respondentów w serwisie zarobki.pracuj.pl. Dostęp do strony internetowej: 7.02.2020 r.

Przeciętne zarobki to mediana, co oznacza, że połowa respondentów otrzymuje kwoty niższe niż wymienione, a druga połowa – wyższe.