8 kompetencji niezbędnych w pracy sekretarki

Sekretarka to prawa ręka szefa. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się m.in. organizowaniem spotkań i konferencji. Dba też o to, aby biuro funkcjonowało bez zakłóceń. W tej pracy liczą się przede wszystkim zdolności organizacyjne. Umiejętność obsługi programów - takich jak MS Office - również ma znaczenie.

Kwalifikacje sekretarki

Od kandydatek na stanowisko sekretarki oczekuje się określonych umiejętności twardych i cech charakteru, takich jak np. komunikatywność. Pracę w sekretariacie może podjąć osoba, która posiada takie oto kompetencje:

  • Wykształcenie z zakresu administracji

Jeśli pracodawca nie wymaga ukończenia studiów (np. administracji), do podjęcia pracy wystarczy wykształcenie średnie i specjalistyczny kurs (z zakresu prowadzenia biura, administracji, podstaw księgowości itd.).

  • Znajomość pakietu MS Office

Pisanie raportów, przygotowywanie zestawień i tworzenie prezentacji – to przykładowe zadania, jakie wykonuje sekretarka. Kandydatka powinna biegle posługiwać się narzędziami, które pomagają w pracy.

Obsługa komputera – 5 porad, jak opisać ją w CV

  • Umiejętność posługiwania się językami obcymi

Znajomość języków obcych (szczególnie języka angielskiego) to jeden z istotniejszych wymogów stawianych przez pracodawców.

Języki obce w pracy

  • Prawo jazdy

Sekretarka czasami załatwia sprawy urzędowe lub jeździ po zakupy. Ważne, by posiadała prawo jazdy kategorii B. Dzięki uprawnieniom może sprawnie pokonywać odległości pomiędzy siedzibą firmy a instytucjami i punktami usługowymi.

  • Komunikatywność

Do obowiązków sekretarki należy m.in. organizowanie konferencji czy innych wydarzeń odbywających się w przedsiębiorstwie. Przy takich zadaniach niezbędne są umiejętności interpersonalne.

5 sposobów na rozwijanie komunikatywności

  • Kreatywność

W pracy sekretarki zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Od tego, jak zostaną rozwiązane, może zależeć wizerunek firmy.

  • Odporność na stres

Konieczność wykonywania wielu różnorodnych zadań wymaga nie tylko doskonałej organizacji. Liczy się również opanowanie, szczególnie w obliczu nieprzyjemnych okoliczności.  

  • Umiejętność planowania i realizowania założeń

Sekretarka często czuwa nad tym, by pracodawca pamiętał o istotnych spotkaniach i wydarzeniach. Ewentualne zaniedbania mogą pociągać za sobą poważne skutki, takie jak np. utrata klienta.   

7 umiejętności niezbędnych w pracy biurowej

Sekretarka, asystent – sprawdź 5 mitów na temat pracy w tych zawodach

Ile zarabia sekretarka?

3300 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie sekretarki-asystentki. 13% osób zatrudnionych na tym stanowisku otrzymywało także premię co miesiąc. Pozapłacowe dodatki, które były najczęściej przyznawane przez pracodawców, to: dofinansowanie zajęć sportowych (18%), prywatna opieka medyczna (13%), świadczenia socjalne (13%) oraz dofinansowanie szkoleń/kursów (11%). Takie wnioski płyną z danych serwisu zarobki.pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.