8 zawodów najchętniej wybieranych przez kobiety w 2017 r.

W 2017 r. mężczyźni zarabiali przeciętnie o 800 zł brutto więcej niż kobiety. Ta przewaga nie była jednak widoczna we wszystkich zawodach. Marketing, finanse/ekonomia oraz logistyka – to branże, w których panie mogły uzyskać wyższe zarobki.  

Sytuacja kobiet na rynku pracy

Jak podaje GUS, w III kwartale 2017 r. kobiety stanowiły 44,5% osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia wśród pań to 4,9%. Wskaźnik dla ogółu populacji w analogicznym okresie wynosił 4,7%.  

Aktywność zawodowa kobiet według GUS

16% - to różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Jedną z przyczyn tego, że kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni, jest fakt, że panie częściej przerywają karierę w związku z opieką nad dzieckiem. Obowiązkowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni, a rodzicielski – 32 tygodnie. Mama zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez pół roku lub dłużej może skorzystać także z urlopu wychowawczego. Jego maksymalny wymiar to 36 miesięcy (co najmniej 1 miesiąc przysługuje ojcu dziecka).

Jakie są prawa i przywileje pracującej matki?

Luka płacowa wynika również z tego, że niewiele pań pracowało w najlepiej opłacanych branżach. W 2017 r. współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn) był najniższy w inżynierii (7%) i w IT (10%). Panie niechętnie zajmowały się np. programowaniem lub nadzorowaniem prac na budowach.   

Wynagrodzenie Polek w 2017 roku – czy kobiety nadal zarabiają mniej?

Stanowiska zajmowane głównie przez kobiety

W 2016 r. kobiety stanowiły większość wśród pracowników zatrudnionych m.in. w służbie zdrowia, opiece społecznej, edukacji, gastronomii czy działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Tak wynika z danych GUS. Jak podaje serwis zarobki.pracuj.pl, posady o największym współczynniku feminizacji to:   

  • Sekretarka – administracja biurowa (99%)

Mediana płac na tym stanowisku wynosiła 3000 zł brutto. Oznacza to, że połowa osób zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty.

  • Starszy księgowy – finanse/ekonomia (98%)

Przeciętne miesięczne zarobki starszego księgowego to 6500 zł brutto. 20% zatrudnionych mogło liczyć również na regularne premie.

  • Starszy specjalista ds. kadr i płac – zasoby ludzkie (98%)

Osoby zatrudnione w charakterze starszego kadrowego zarabiały 5600 zł brutto.

  • Opiekun dziecięcy – edukacja/szkolenia (97%)

Mediana wynagrodzeń opiekunów wynosiła 2800 zł brutto. 26% zatrudnionych otrzymywało comiesięczne premie.

  • Specjalista ds. HR – zasoby ludzkie (96%)

Pracownik działu HR zarabiał przeciętnie 5500 zł brutto. Na premie mogło liczyć 17% osób zatrudnionych na stanowisku specjalisty.   

  • Kosmetolog – kosmetyczka (95%)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kosmetologa to 3100 zł brutto.

Kosmetolog – obowiązki i zarobki

  • Krawiec (95%)

Zarobki krawcowych wynosiły 2900 zł brutto.

  • Kierownik apteki (82%)

Osoby zarządzające apteką uzyskiwały wynagrodzenia w wysokości 7200 zł brutto.

Przytoczone dane odnoszą się do roku 2017.