9 zawodów, które zapewniają zarobki powyżej średniej krajowej

4600 zł brutto - tyle w 2017 r. wynosiła mediana płac Polaków. Oznacza to, że połowa ankietowanych zarabiała powyżej, a połowa – poniżej wskazanej kwoty. Na zarobki wyższe niż przeciętne wynagrodzenie mogli liczyć m.in. architekci, analitycy finansowi i programiści Java.

Nie każdy pracownik uzyskuje atrakcyjne wynagrodzenie na początku drogi zawodowej – to przywilej zarezerwowany na przykład dla informatyków oraz automatyków. W wielu profesjach pensję na poziomie przeciętnego wynagrodzenia uzyskuje się po kilku latach pracy.   

Średnia krajowa – kwota

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w Polsce jest ustalana np. przez Główny Urząd Statystyczny. GUS oblicza średnią arytmetyczną. Ustalanie wymiaru średniej krajowej polega na zsumowaniu kwot i podzieleniu wyniku przez liczbę wynagrodzeń. Portal Pracuj.pl ustala przeciętną miesięczną pensję, zestawiając wszystkie kwoty podane przez uczestników ankiety - w porządku: od najniższej do najwyższej – i wybierając wartość środkową, czyli medianę.

Przykład wyliczenia:

GUS

2100 zł brutto, 3000 zł brutto, 4700 zł brutto, 5200 zł brutto, 7800 zł brutto, 13 000 zł brutto, 14 200 zł brutto

2100 + 3000 + 4700 + 5200 + 7800 + 13 000 +14 200 = 50 000

50 000 : 7 = ok. 7142,86 (zł brutto)

Przeciętne wynagrodzenie wg GUS to ok. 7142,86 zł brutto.

Pracuj.pl

2100 zł brutto, 3000 zł brutto, 4700 zł brutto, 5200 zł brutto, 7800 zł brutto, 13 000 zł brutto, 14 200 zł brutto

Mediana płac to 5200 zł brutto.

Jaka jest średnia krajowa zarobków w Polsce?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce

4271,51 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, obliczone przez GUS. Z danych Pracuj.pl wynika, że mediana płac w Polsce wynosiła w tym okresie 4600 zł brutto. Ta kwota została ustalona w wyniku analizy ok. 360 000 ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl. Pracownicy, którzy zarabiali powyżej 4600 zł brutto, to m.in.:

  • Specjalista ds. BHP (biegły język obcy) – 5700 zł brutto

Aby pracować jako behapowiec, trzeba zdobyć uprawnienia. Awans może być uzależniony również od doświadczenia. Kandydat powinien posiadać określone cechy, jak np. dokładność, odpowiedzialność oraz opanowanie.

8 dowodów, że praca w BHP jest dla Ciebie

  • Inżynier budowy dróg – 5300 zł brutto

Objęcie funkcji technicznych w budownictwie wymaga ukończenia pięcioletnich studiów kierunkowych, odbycia praktyki i uzyskania uprawnień wydanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

  • Architekt - główny projektant – 7700 zł brutto

Osoba, która projektuje budynki oraz inne elementy infrastruktury, również powinna posiadać uprawnienia zawodowe. Organem wydającym zezwolenie na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Starszy administrator IT – 9400 zł brutto

Aby zostać administratorem IT, trzeba posiadać rozległą wiedzę i doświadczenie. Pracodawcy oczekują również wyższego wykształcenia kierunkowego.

  • Starszy księgowy – 6700 zł brutto

Profesja księgowego nie znajduje się obecnie na liście zawodów regulowanych. Pracodawcy często jednak wymagają ukończenia studiów, takich jak: finanse i rachunkowość lub pokrewnych. Niezbędne jest także kilkuletnie doświadczenie.  

  • Starszy analityk finansowy - 8500 zł brutto

Wymagania, jakie należy spełnić, by pracować jako analityk, to m.in.: ukończenie studiów kierunkowych oraz zdobycie doświadczenia w dziale księgowości lub kontrolingu.

  • Programista Java – 7700 zł brutto

Osoba, która stara się o stanowisko programisty Java, powinna dobrze opanować ten język programowania. Znajomość innych skryptów to dodatkowy atut. Niezbędna jest również umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Co drugi starszy  programista JAVA zarabia ponad 13 000 zł brutto.

Od czego zależą zarobki programisty?

  • Radca prawny (biegle posługujący się językiem obcym) – 10 000 zł brutto

Zdobycie uprawnień radcy prawnego wymaga ukończenia pięcioletnich studiów magisterskich, odbycia aplikacji i zdania państwowego egzaminu radcowskiego.

  • Kontroler finansowy – 9000 zł brutto

Objęcie stanowiska kontrolera finansowego powinno być poprzedzone kilkuletnią pracą w dziale audytu. Ważne, by osoba starająca się o tę posadę, posiadała wyższe wykształcenie ekonomiczne i uprawnienia, np. ACCA lub CIMA.

Aby sprawdzić wysokość wynagrodzeń w różnych branżach, odwiedź stronę: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.