Agent ubezpieczeniowy – zarobki, premie, benefity

Aby skutecznie uprawiać zawód agenta ubezpieczeniowego, należy wykazywać się umiejętnościami sprzedażowymi i interpersonalnymi. Ważna jest też zdolność do wykonywania czynności prawnych i niekaralność. Przeciętne miesięczne zarobki polskiego agenta wynosiły 3900 zł brutto w 2017 r. Zarobki najlepszych przekraczały 10 000 zł brutto. Pracownicy otrzymywali również premie i świadczenia pozapłacowe.   

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Wymagania, które należy spełnić, by pracować w charakterze agenta ubezpieczeniowego, są wskazane w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241154). Kandydat powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Liczą się także niekaralność i zdolność do wykonywania czynności prawnych. Przyszły pracownik musi przystąpić do egzaminu organizowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dzięki temu może uzyskać licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Agent powinien posiadać wiedzę na temat sprzedawanych produktów. Kilkuetapowy proces rekrutacji i konieczność uzyskania uprawnień sprawiają, że uprawnienia do wykonywania odpowiedzialnego zawodu otrzymują tylko rzetelnie przygotowane osoby.

Agent ubezpieczeniowy – praca, opinie

Z danych serwisu zarobki.pracuj.pl wynika, że w 2017 r. 71% doświadczonych agentów ubezpieczeniowych pracowało na podstawie umowy o pracę (wśród początkujących agentów odsetek ten jest jeszcze niższy). Osoby wykonujące ten zawód zazwyczaj zakładają własną działalność gospodarczą. Aby świadczyć usługi na własny rachunek, muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (https://au.knf.gov.pl/Au_online/).

Agent może być pełnomocnikiem, który zawiera umowy z klientami w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego albo przedstawicielem prezentującym ofertę ubezpieczeń. Ważne, by potrafił zbudować bazę klientów i zdobył ich zaufanie. W tym celu musi wykorzystywać zdolności interpersonalne i negocjacyjne. Powinien także posiadać wiedzę na temat sprzedawanych polis. Dzięki temu zyskuje wiarygodność w oczach klientów. W pracy agenta ubezpieczeniowego liczy się także chęć rozwoju i poszerzania wiedzy.

Wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego

Pensja pracownika zajmującego się sprzedażą ubezpieczeń zależy m.in. od jego doświadczenia, wiedzy i zdolności budowania trwałych relacji z klientami. W 2017 r. mediana płac agenta wynosiła 3900 zł brutto – tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. Jest to jednak wartość zaniżona przez początkujących agentów, których znaczny odsetek  rezygnuje z pracy w pierwszym okresie działalności. Zarobki agentów, którzy przetrwali trudne początki oraz zbudowali bogatą bazę, są znacznie wyższe. Najlepsi zarabiają ponad 10 000 zł brutto miesięcznie (wysokość pensji netto można obliczyć za pomocą kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen).

26% osób - oprócz wynagrodzenia zasadniczego - regularnie uzyskiwało comiesięczną premię. Benefity pracownicze, na jakie mogli liczyć agenci to: dodatkowe ubezpieczenie na życie, dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz służbowy telefon do celów prywatnych (więcej informacji na temat wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska).