Architekt systemów – co robi?

Funkcjonowanie wszystkich dużych firm i instytucji opiera się obecnie na systemach informatycznych. Architekt IT zajmuje się ich projektowaniem, dobierając najwłaściwsze technologie i narzędzia. 

Obowiązki architekta

Architekt systemów ponosi odpowiedzialność za realizację projektów informatycznych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wykonuje zadania, takie jak: 

  • projektowanie rozwiązań systemowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, takim jak np. bank czy firma produkcyjna,
  • określanie wymagań sprzętowych, przygotowywanie specyfikacji technicznych,
  • rozmowy z klientami mające na celu dokładną analizę potrzeb i oczekiwań,
  • wybór odpowiednich narzędzi i technologii,
  • monitorowanie efektywności struktury informatycznej,
  • proponowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu architektury informatycznej,
  • troska o jakość, bezpieczeństwo i funkcjonalność wprowadzanych rozwiązań,
  • tworzenie dokumentacji projektów, przygotowywanie raportów i sprawozdań, 
  • współpraca z innymi pracownikami działu IT, 
  • zarządzanie ryzykiem. 

Kto może zostać architektem systemów?

Wiedza techniczna to podstawa w pracy architekta IT. To stanowisko jest zarezerwowane dla absolwentów kierunków, takich jak informatyka, informatyka i ekonometria lub automatyka i robotyka. Duże znaczenie mają także umiejętności z zakresu tworzenia kosztorysów. Liczą się też kompetencje miękkie, a zwłaszcza umiejętność organizowania pracy własnej, inicjatywa, nastawienie na cel, samodzielność, umiejętność współpracy oraz komunikatywność i zdolność argumentowania.

10 zasad pracy w zespole

W branży informatycznej kluczowa jest znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego – niezbędnego przy wypełnianiu dokumentacji technicznej. Płynność językowa odgrywa także istotną rolę podczas międzynarodowych konferencji branżowych, spotkań z klientami zagranicznymi lub rozmów z współpracownikami z różnych krajów. Duże znaczenie ma również zainteresowanie trendami panującymi w IT. Znajomość najnowocześniejszych nurtów sprzyja usprawnianiu rozwiązań systemowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.  

Weź los w swoje ręce, czyli jak rozwijać kompetencje

Zarobki architekta IT

14 500 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiła mediana płac na stanowisku architekta IT (połowa pracowników zarabiała poniżej, a połowa – powyżej tej kwoty). Wielu specjalistów otrzymywało benefity, takie jak: dostęp do prywatnej opieki medycznej (67%), dofinansowanie zajęć sportowych (59%), dofinansowanie nauki języków obcych (31%) i ubezpieczenie na życie (29%). Tak wynika z analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl

Atrakcyjne płace to jedna z cech typowych dla branży IT. Osoby, które rozwijają się w tym kierunku, często otrzymują także możliwość pracy z domu. Mają również szansę uczestniczyć w ciekawych projektach realizowanych w środowisku międzynarodowym.  

5 mitów na temat pracy w branży IT