Archiwista – co robi i ile zarabia?

Skrupulatny, świetnie zorganizowany i metodyczny – taki powinien być archiwista. Osoby zatrudnione na tym stanowisku gromadzą i porządkują dokumenty. Ważne, by druki, świadectwa, umowy i oświadczenia były katalogowane i przechowywane we wzorowym porządku.

Obowiązki i kwalifikacje na stanowisku archiwisty

Porządkowanie dokumentacji nie jest trudne, ale wymaga skupienia i dobrej organizacji. Najważniejsze zadania, jakie wykonuje archiwista, to:

  • katalogowanie zbiorów dokumentów,
  • uzupełnianie katalogów – tradycyjnych i elektronicznych, 
  • uczestnictwo w procesie digitalizacji dokumentacji,
  • wyszukiwanie i wydawanie dokumentów pracownikom firmy/instytucji,
  • nadzorowanie przepływu dokumentów w przedsiębiorstwie i przyporządkowywanie ich do właściwych zbiorów,
  • ochrona dokumentów i danych, które są w nich zawarte.

Ważne, by kandydat, który zamierza pracować w archiwum, posiadał wiedzę na temat metod i narzędzi archiwizacji. Można zdobyć ją w trakcie kursów. Aby archiwizować zasoby muzealne, trzeba spełniać nieco wyższe wymagania. Pracodawcy mogą oczekiwać np. dyplomu potwierdzającego ukończenie archiwistyki. Taka specjalność występuje na kierunku: historia. Wyższe wykształcenie kierunkowe nie zawsze jest wymagane. Ważne jednak, by pracownik uzupełniał kwalifikacje i zgłębiał tajniki zawodu. Warto zdobywać kompetencje np. na szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Działalność SAP obejmuje swoim zasięgiem miasta, takie jak np. Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Leszno, Łódź, Malbork, Olsztyn, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław.       

Archiwista jest pracownikiem administracji biurowej, w której liczą się nie tylko kwalifikacje, ale również cechy i kompetencje miękkie, na przykład:

  • Doskonała organizacja pracy własnej  

Bałagan to jeden z największych wrogów pracowników archiwum. Umiejętność planowania i skrupulatnego realizowania planów stanowi podstawę przy działaniach, takich jak digitalizowanie zasobów itp. 

  • Dokładność i sumienność

Dokumenty gromadzone w przedsiębiorstwie mogą zawierać istotne, a czasami także wrażliwe dane. Ważne, by pracownicy archiwum poważnie podchodzili do swoich zadań i wykonywali je z poświęceniem i uwagą. 

  • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych 

Przy tworzeniu katalogów archiwista posługuje się oprogramowaniem, np. ECM (Enterprise Content Management). Znajomość pakietu MS Office także może okazać się przydatna. Pracownik powinien wiedzieć, jak obsługiwać urządzenia typu skaner, ksero czy niszczarka.  

7 umiejętności niezbędnych w pracy biurowej

Zarobki archiwisty

3300 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie archiwisty. Część pracowników (13%) mogła liczyć na comiesięczną premię. Niektórzy otrzymywali też benefity: świadczenia socjalne (29%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (23%), dofinansowanie zajęć sportowych (19%) i bony towarowe (16%). Dane stanowią wynik analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl

Zwierzęta w miejscu pracy – nietypowy benefit dla pracowników