Bezrobocie w Europie: Polska znacznie poniżej średniej

Pod koniec października 2018 r. Polska znajdowała się w gronie państw europejskich o najniższym poziomie bezrobocia. 3,8% - tyle wynosił wskaźnik dla naszego kraju, podczas gdy średni wynik dla Europy był równy 6,7%.

Czechy (2,2%), Niemcy (3,3%), Węgry, Malta i Holandia (3,7%) – to kraje, w których bezrobocie było niższe niż w Polsce. Największe trudności ze znalezieniem pracy występowały w Grecji (18,9%), w Hiszpanii (14,8%) i we Włoszech (10,6%). Tak wynika z danych Eurostatu.

Jakie jest bezrobocie w Europie?

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego w październiku 2018 r. 653 tys. Polaków nie miało pracy. To o tysiąc mniej niż we wrześniu oraz o 124 tys. mniej niż w październiku 2017 r. Zmalała także liczba bezrobotnych poniżej 25. roku życia. W październiku 2018 r. wynosiła 163 tys., a rok wcześniej – 192 tys.   

Jak wygląda bezrobocie w Polsce?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezrobocie-w-polsce-znacznie-ponizej-europejskiej-sredniej