Bezrobocie w Polsce – styczeń 2020 r.

Bezrobocie w Polsce w styczniu 2020 roku wynosiło 5,5%, co oznacza wzrost o 0,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Tak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny.

Co może się wydarzyć na rynku pracy w 2020 roku?

922,2 tys. – tyle osób było zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne w styczniu bieżącego roku. W porównaniu z liczbą: 866,4 tys. z grudnia 2019 roku różnica jest spora.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało na początku lutego 2020 r. komunikat, z którego wynika, że stopa bezrobocia wyliczona przez GUS jest zgodna z poczynionymi przez resort kalkulacjami. Również szacunki analityków wskazywały na to, że w pierwszym miesiącu nowego roku odsetek osób bezrobotnych w Polsce wzrośnie do 5,5%.

Jeśli chodzi o poszczególne województwa, to sytuacja dotycząca stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia 2020 roku wyglądała następująco:

zachodniopomorskie: 7,2 %

lubuskie: 5,3 %

dolnośląskie: 4,9%

opolskie: 6,1%

śląskie: 3,8%

małopolskie: 4,3%

podkarpackie: 8,3%

lubelskie: 7,8%

podlaskie: 7,3%

warmińsko-mazurskie: 9,6%

pomorskie: 4,7%

kujawsko-pomorskie: 8,3%

wielkopolskie: 3,1%

mazowieckie: 4,6%

łódzkie: 5,6%

świętokrzyskie: 8,3%

Źródło:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-stycznia-2020-r-,2,90.html