Brak okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i inne ułatwienia dla małych i średnich firm

Nowy rok przyniesie zmiany w prawie pracy. Rozwiązania legislacyjne, które zaczną obowiązywać od 2019 r., ograniczą biurokrację. Pracownicy najmniej wypadkowych branż nie będą musieli odbywać okresowych szkoleń BHP.   

Od 2017 r. rząd wprowadza udogodnienia dla przedsiębiorców. Ukłonem w stronę osób prowadzących firmy było m.in. wprowadzenie ulgi na start. Od 2019 r. skrócony zostanie okres przechowywania akt osobowych, a przedsiębiorcy, którzy mają status „małego podatnika”, będą np. odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy nie co miesiąc, ale co kwartał.

Od 2019 r. nowe zasady przechowywania akt pracowniczych

W listopadzie 2018 r. sejm uchwalił pakiet ustaw dla małych i średnich przedsiębiorstw. W wyniku zmian prawnych ok. 5 mln pracowników administracyjno-biurowych będzie zwolnionych z obowiązku odbywania okresowych szkoleń BHP. To oznacza, że osoby należące do tej grupy będą uczestniczyć w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tylko na początku zatrudnienia.  

Zasady BHP w pracy – to trzeba wiedzieć!

Źródło:

https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2212735,Sejm-uchwalil-pakiet-ustaw-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw