Chcesz być operatorem wózka widłowego? Musisz zdobyć kwalifikacje

10 sierpnia 2018 r. zaczęło obowiązywać znowelizowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Zgodnie z nowymi wytycznymi operatorem wózka widłowego może zostać wyłącznie osoba, która zdobyła zaświadczenie kwalifikacyjne.

Przed zmianą przepisów pracownicy, którzy otrzymali imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę, również mogli wykorzystywać w swojej pracy wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia. Zezwolenie było ważne jednak wyłącznie na terenie zakładu pracy. Obecnie niezbędne jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej.

Jak zostać operatorem wózka widłowego?

Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000047.

Listę zawodów regulowanych, na której znajduje się m.in. operator wózków widłowych, znajdziesz na stronie: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm.  

Uprawnienia niezbędne do prowadzenia wózków jezdniowych z napędem silnikowym są istotne także w pracy magazyniera. Ważne, by osoba, która zamierza zostać operatorem, posiadała nie tylko kwalifikacje, ale również predyspozycje i cechy, takie jak: odpowiedzialność, zaangażowanie i inicjatywa.

https://www.pracuj.pl/praca

Wysokość zarobków operatora wózka widłowego oraz przedstawicieli innych profesji możesz sprawdzić tutaj: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.  

Źródło:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1214296,co-zamiast-imiennych-zezwolen-na-prowadzenie-wozkow.html