Chorobowe w liczbach

80% pensji – tyle zwykle wynosi wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Kiedy Twoja choroba trwa dłużej niż 3 miesiące, a pracujesz krócej niż pół roku, pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o zwolnieniu chorobowym.

Gdy podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu wystarczająco długo, zyskujesz prawo do pensji lub zasiłku za okres choroby. Oto liczby, o których powinieneś pamiętać:  

  • 30 albo 90 dni – tyle wynosi tzw. okres wyczekiwania, czyli czas, gdy opłacasz składkę chorobową. Po upływie 30 dni (przy ubezpieczeniu obowiązkowym) lub 90 dni (przy ubezpieczeniu dobrowolnym) zyskujesz prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Jeśli powodem niezdolności do pracy jest choroba przypadająca w okresie ciąży, wypadek przy pracy lub oddawanie krwi, świadczenie przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia.
  • 33 dni – przez tyle czasu pobierasz wynagrodzenie chorobowe wypłacane ze środków pracodawcy. Od 34. dnia nabywasz prawo do zasiłku z ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe – ABC

  • 50. rok życia – kiedy kończysz 50 lat, wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez 14 dni. Od 15. dnia otrzymujesz zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • 182 dni i 270 dni – tyle wynosi maksymalny okres wypłaty zasiłku chorobowego. Świadczenie przysługuje Ci przez 270 dni, jeśli choroba przypada w okresie ciąży lub zdiagnozowano u Ciebie gruźlicę. W pozostałych przypadkach zasiłek wypłacany jest przez 182 dni.  
  • 70 % wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie choroby - to wysokość zasiłku chorobowego, który otrzymujesz za czas pobytu w szpitalu.
  • 80 % wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie choroby – to wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, jaka przysługuje w większości przypadków. Wyjątek stanowią: pobyt w szpitalu oraz przypadki, w których masz prawo do zasiłku w wymiarze 100%.
  • 100 % wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie choroby – to wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, do której masz prawo, gdy:

- chorujesz w czasie ciąży,

- uległeś wypadkowi przy pracy albo w drodze do / z pracy,

- powodem Twojej nieobecności jest oddawanie krwi i tkanek lub badania, podczas których sprawdza się, czy możesz być dawcą narządów;

  • 3 miesiące – minimalna czasowa granica ochrony przed zwolnieniem, która przysługuje pracownikowi przebywającemu na chorobowym. Po upływie tego czasu pracodawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

3 powody, dla których pracodawca może zwolnić Cię w czasie chorobowego

Jeśli zamierzasz skorzystać ze zwolnienia chorobowego, zapoznaj się z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636).

Obliczanie chorobowego krok po kroku

Aby ustalić wysokość pensji za czas choroby, trzeba odliczyć składki ZUS (13,71% płacy brutto). Otrzymany wynik dzieli się przez 30, niezależnie od liczby dni w danym miesiącu. Wynik dzielenia to wynagrodzenie za jeden dzień choroby. Chcąc określić płacę za okres niezdolności do pracy, pomnóż dzienną stawkę przez liczbę dni wskazaną w zwolnieniu, wliczając również dni wolne od pracy. Przysługuje Ci pełna kwota, jeśli nie pracowałeś np. dlatego, że poniosłeś uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy. Gdy chorowałeś np. na zapalenie ucha, świadczenie wynosi 80%.    

Możesz skorzystać z kalkulatora chorobowego Pracuj.pl, jeżeli chcesz zweryfikować poprawność swoich obliczeń: https://porady.pracuj.pl/kalkulator-chorobowy/.

Regeneracja czy praca – co robisz, gdy dopada Cię choroba?