Co wpływa na zarobki kierownika transportu?

8500 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie kierownika transportu. Aby zająć takie stanowisko, niezbędne jest wykształcenie wyższe i kilkuletnie doświadczenie. Istotną rolę odgrywają też kompetencje miękkie, m.in. dokładność i umiejętność pracy w stresie.  

Kierownik transportu – kwalifikacje i obowiązki

Kierownik transportu w firmie produkcyjnej, handlowej, przewozowej lub logistycznej planuje i organizuje pracę działu transportowego. Osoba, która pełni tę funkcję, przygotowuje i nadzoruje operacje transportowe. Do jej obowiązków należy też prowadzenie rekrutacji pracowników działu, a także zarządzanie zespołem. Kierownik zajmuje się ustanawianiem procedur i dba o realizację założeń budżetowych. Podejmuje decyzje w sprawie zakupu nowych samochodów i części.

Jednym z wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na kierownika transportu, jest wyższe wykształcenie. Preferowane kierunki studiów to: transport i logistyka lub ekonomia. Liczy się też znajomość języka angielskiego oraz umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office (w szczególności Excel). Ważne, by kierownik transportu posiadał szeroką i aktualną wiedzę na temat branży. Niezbędne są również kompetencje miękkie, w szczególności: umiejętność zarządzania zespołem, asertywność, opanowanie, kultura osobista i chęć rozwoju.

10 cech dobrego kierownika

Zarobki kierownika transportu

W 2017 r. kierownicy transportu mogli liczyć na przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 8500 zł brutto. Tak wynika z analizy 350 000 ankiet wypełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl. Co drugi kierownik transportu - biegle posługujący się językiem obcym - zarabiał ponad 11 000 zł brutto.

Na wysokie wynagrodzenie mogą liczyć zwłaszcza kierownicy transportu w dużych, międzynarodowych firmach odpowiedzialni za liczną flotę. W przypadku kierowników, którzy są odpowiedzialni za flotę składającą się z kilku pojazdów, zarobki nie są aż tak atrakcyjne.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska

Branża transportowa kusi również świadczeniami pozapłacowymi. Wśród najczęściej oferowanych benefitów znajdowały się: służbowy telefon do celów prywatnych (55%), służbowy samochód do celów prywatnych (35%), prywatna opieka medyczna (30%) oraz dofinansowanie zajęć sportowych (29%).

Karta MultiSport – wszystko, co warto wiedzieć

Zajmowane stanowisko nie jest jedynym czynnikiem decydującym o wysokości pensji. Liczą się również:

  • doświadczenie,
  • kwalifikacje,
  • wielkość i lokalizacja firmy,
  • wyniki,
  • rodzaj umowy w sprawie pracy.

Często na wysokość pensji wpływa także zaangażowanie i efektywność. Jest tak na przykład w systemie akordowym i prowizyjnym. Płaca zmienia się również wtedy, gdy pracodawca dokonuje potrąceń.

Prowizyjny system wynagradzania – na czym polega?