Czas pracy w 2020 roku – czego możemy się spodziewać?

Rok 2020 będzie jednym z najbardziej pracowitych. Najwięcej, bo aż 184 godziny, przyjdzie nam przepracować w lipcu. Przez pozostałe 11 miesięcy wymiar czasu pracy będzie się wahał między 160 a 176 godzinami.

W nadchodzącym roku na wykonanie obowiązków służbowych każdy etatowy pracownik przeznaczy 2024 godziny. Wymiar czasu pracy nie jest jednakowy w każdym miesiącu, a do jego wyliczenia bierze się pod uwagę m.in. dni ustawowo wolne od pracy oraz zaplanowany urlop pracownika czy usprawiedliwioną nieobecność. Dokładne zasady obliczania czasu pracy zostały określone w Kodeksie pracy.

W 2020r najwięcej godzin przepracujemy w lipcu

W 2020 roku aż 2 święta przypadają w soboty (15 sierpnia i 26 grudnia), co oznacza, że wymiar czasu pracy zostanie obniżony łącznie o 16 godzin. Prawo mówi, że jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę lub niedzielę, to etatowemu pracownikowi należy się wyrównanie w postaci dodatkowego wolnego dnia.

Źródło:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1443078,czas-pracy-wymiar-czasu-pracy-2020-swieta.html