Czy będzie obowiązkowe podawanie wynagrodzenia w ofercie pracy?

Dyskusje na temat tego, czy wysokość wynagrodzenia powinna być jawną informacją, trwają w Polsce od dawna. Za publikowaniem stawek w ogłoszeniach o pracy przemawia wiele argumentów. Również ustawodawca skłania się ku temu, by nałożyć na pracodawców obowiązek podawania kwoty wynagrodzenia brutto.


Temat jawności wynagrodzeń budzi w Polsce kontrowersje. Z jednej strony pracownicy oczekują od pracodawców, że otrzymają konkretne informacje na temat możliwej pensji, a z drugiej bardzo niechętnie sami dzielą się takimi wiadomościami ze swoimi współpracownikami, znajomymi itd.

Wysokość wynagrodzenia w każdej ofercie pracy? To możliwe!

Regulacje prawne

Co prawda jeszcze nie obowiązują konkretne regulacje prawne dotyczące obowiązku podawania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracy, ale są plany, by przepisy precyzujące to zagadnienie weszły w życie w lipcu 2020 roku. Jak ustawodawca planuje rozwiązać tę kwestię? Przede wszystkim za niepodanie takich informacji groziłaby grzywna. Kara pieniężna byłaby nakładana także w sytuacji, kiedy kwota podana w ogłoszeniu o pracy zostałaby zawyżona. Rozwiązaniem korzystnym dla pracodawców byłoby podawanie tzw. widełek płacowych. Osoba rekrutowana miałaby wtedy możliwość indywidualnego negocjowania wysokości pensji.

Jawność wynagrodzenia – wady i zalety

Po stronie korzyści, jakie niesie ze sobą podawanie wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracy, należy zapisać przede wszystkim: usprawnienie całego procesu rekrutacji oraz ograniczenie dyskryminacji płacowej. Obawę pracodawców budzi z kolei to, czy ujawnienie wysokości płac na określonych stanowiskach nie pociągnie za sobą roszczeń finansowych osób, które już są zatrudnione, a także czy nie wpłynie to negatywnie na relacje między współpracownikami.

Źródło:

https://strefabiznesu.pl/nowe-prawo-pracy-24022020-r-w-ofertach-pracy-bedzie-obowiazek-ujawniania-wysokosci-wynagrodzenia-to-dobrze-czy-zle/ar/c3-14675153