Czy uda się zlikwidować lukę płacową?

16% - tyle w 2017 r. wynosiła luka płacowa, czyli różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Tak wynika z danych Pracuj.pl. Przyczyny tego zjawiska potrafią być różne. Jak poprawić sytuację kobiet w biznesie? Pomocne mogą być inicjatywy na rzecz wspierania różnorodności.

Jak wynika z danych portalu Pracuj.pl za 2017 r., nie w każdej dziedzinie Polki zarabiały mniej niż Polacy. Kobiety uzyskiwały wyższe zarobki na stanowiskach, takich jak np.:

  • specjalista ds. marketingu - 5400 zł brutto (kobieta) w stosunku do 4800 zł brutto (mężczyzna),
  • kontroler finansowy - 9300 zł brutto w stosunku do 8700 zł brutto,
  • specjalista ds. logistyki - 5800 zł brutto w stosunku do 5300 zł brutto.

Wynagrodzenie Polek w 2017 roku – czy kobiety nadal zarabiają mniej?

Na początku listopada Business Insider podał do wiadomości, że przedstawiciele sześciu firm działających w Polsce stworzyło klub Champions of Change. Jego najważniejszym celem jest likwidacja luki płacowej, czyli różnicy między zarobkami kobiet i mężczyzn. Prezesi dużych przedsiębiorstw, zrzeszeni w klubie, chcą pomagać kobietom w poszukiwaniu własnego miejsca w świecie biznesu. Zamierzają m.in. zintensyfikować działania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz innych rozwiązań sprzyjających łączeniu roli pracownicy i matki.

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/klub-champions-of-change-szesciu-firm-kobiety-w-biznesie/05vbn88