Czym się różnią obowiązki ministra od zadań wiceministra? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Nad pracą resortu czuwa minister wyznaczony przez premiera i powołany przez prezydenta. Szef ministerstwa jest zwierzchnikiem wiceministra. Wiceminister pełni rolę zastępcy i reprezentanta. Aby zasiadać w rządzie, trzeba dostać się do sejmu, startując w wyborach parlamentarnych.

Kto stoi na czele resortu?

W Polsce osoby zasiadające w sejmie i senacie wyłania się w drodze demokratycznego głosowania. Rząd jest powoływany przez prezesa rady ministrów desygnowanego przez prezydenta. Jeśli rada nie otrzyma wotum zaufania od sejmu, premier i ministrowie są wybierani przez posłów. Tak wynika z konstytucji RP.

Na czele ministerstw zwykle stoją osoby zaproponowane przez prezesa rady i powołane przez głowę państwa. Aby odwołać konkretnego ministra ze stanowiska, premier występuje z wnioskiem do prezydenta, który dokonuje zmiany personalnej.

http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/desygnowanie-i-powolywanie-premiera-i-rady-ministrow/    

Minister i wiceminister – obowiązki

Ministrowie opracowują projekty dotyczące działań resortów i przedstawiają swoje propozycje podczas posiedzeń rządu. Nadzorują również pracę ministerstw. Szczegółowe obowiązki osób stojących na czele poszczególnych resortów różnią się i są regulowane przez odrębne akty rozporządzenia. Minister cyfryzacji kieruje działem informatyzacji, a także sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Minister finansów odpowiada za budżet, finanse publiczne oraz za instytucje finansowe działające w Polsce. Minister obrony narodowej realizuje wytyczne Rady Ministrów dotyczące obrony państwa. Sprawuje także nadzór nad planowaniem paramilitarnych przygotowań obronnych oraz realizuje politykę obronną.

Wiceministrowie, nazywani również sekretarzami stanu, zastępują ministrów w sytuacjach oficjalnych i kierują resortami pod ich nieobecność. Dokładny zakres obowiązków sekretarza stanu ustala minister. Przykładowo, wiceminister zdrowia koordynuje pracę Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji oraz nadzoruje pracę Narodowego Instytutu Leków i działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich.   

Ile zarabia minister, a ile wiceminister?

Zarobki w ministerstwie zależą od kwoty bazowej wskazanej w ustawie budżetowej oraz od stanowiska. W 2018 r. wysokość kwoty bazowej to 1800 zł brutto. Do poszczególnych funkcji w radzie ministrów są przyporządkowane mnożniki. W przypadku ministra mnożnik wynosi 5,6. Wynagrodzenie zasadnicze szefa resortu to 10 000 zł brutto. Do tego dolicza się także dodatek funkcyjny – 2700 zł brutto oraz inne dodatki, np. stażowy.  

Ile zarabiają ministrowie?

Wysokość pensji sekretarza stanu ustala minister. Szef resortu ma obowiązek ujawnić zarobki w ministerstwie w odpowiedzi na interpelacje poselskie. Z danych dostępnych na stronie sejmu wynika, że np. w lipcu 2016 r. wynagrodzenie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów wynosiła 12 506,64 zł brutto.   

Wynagrodzenia w ministerstwach

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 05.11.2018
  Dobre zarobki – co to znaczy?

  Dla jednego na przykład 5 tys. zł, a dla drugiego co najmniej 15 tys. zł. Dobra pensja to pojęcie subiektywne. A Ty czujesz się doceniany przez pracodawcę, także w wymiarze finansowym? Jeśli nie, to warto pomyśleć o zmianie. Chęć uzyskiwania lepszych zarobków może zmotywować Cię do pracy nad sobą i pomóc w nauce asertywności.

 • 26.10.2018
  GUS: 880 tys. osób w szarej strefie

  Osoby, które w 2017 r. wykonywały pracę nierejestrowaną, stanowiły 5,4% polskich pracowników. Wśród pracujących w szarej strefie przeważali mężczyźni.

05.11.2018
Dobre zarobki – co to znaczy?

Dla jednego na przykład 5 tys. zł, a dla drugiego co najmniej 15 tys. zł. Dobra pensja to pojęcie subiektywne. A Ty czujesz się doceniany przez pracodawcę, także w wymiarze finansowym? Jeśli nie, to warto pomyśleć o zmianie. Chęć uzyskiwania lepszych zarobków może zmotywować Cię do pracy nad sobą i pomóc w nauce asertywności.

26.10.2018
GUS: 880 tys. osób w szarej strefie

Osoby, które w 2017 r. wykonywały pracę nierejestrowaną, stanowiły 5,4% polskich pracowników. Wśród pracujących w szarej strefie przeważali mężczyźni.

Najnowsze w kategorii: Raporty i trendy płacowe

 • 08.11.2018
  12 listopada: dzień wolny od pracy

  Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę przypada w niedzielę. Sejm uchwalił, że świętować będziemy także w poniedziałek.

 • 26.10.2018
  560 tys. obcokrajowców posiada ubezpieczenie w ZUS

  Osoby opłacające składki ZUS w Polsce mogą zyskać prawo do zasiłku chorobowego i do emerytury czy renty. Wśród ubezpieczonych wzrasta liczba obcokrajowców. W październiku 2018 r. 75% cudzoziemców opłacających składki stanowili Ukraińcy.

08.11.2018
12 listopada: dzień wolny od pracy

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę przypada w niedzielę. Sejm uchwalił, że świętować będziemy także w poniedziałek.

26.10.2018
560 tys. obcokrajowców posiada ubezpieczenie w ZUS

Osoby opłacające składki ZUS w Polsce mogą zyskać prawo do zasiłku chorobowego i do emerytury czy renty. Wśród ubezpieczonych wzrasta liczba obcokrajowców. W październiku 2018 r. 75% cudzoziemców opłacających składki stanowili Ukraińcy.