Czym się zajmuje i ile zarabia laborant drogowy?

Zawód laboranta drogowego wymaga dużej dyspozycyjności i gotowości do pracy w trudnych warunkach. Doświadczeni fachowcy mogą liczyć na interesujące propozycje zawodowe i raczej nie narzekają na brak zajęć. Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieprędko się skończy.

Zakres obowiązków na stanowisku: laborant drogowy

Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należą:

  • wykonywanie badań wymaganych przez prowadzącą roboty firmę budowlaną,
  • nadzorowanie, konserwowanie i sprawdzanie powierzonych przyrządów pomiarowych,
  • prowadzenie i dokumentowanie kontroli metrologicznej,
  • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji laboratoryjnej,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego,
  • gromadzenie i przygotowywanie próbek do badań,
  • sprawdzanie zgodności pobranych próbek materiałów z wymaganiami.

Od kandydatów na stanowisko laboranta drogowego najczęściej wymaga się minimum średniego wykształcenia (najlepiej łączącego się ze specjalizacją z zakresu chemii lub budownictwa), znajomości zagadnień związanych z branżą budowlaną, umiejętności obsługi urządzeń laboratoryjnych i znajomości metod przeprowadzania badań, znajomości pakietu MS Office oraz zasad BHP.

Zasady BHP w pracy – to trzeba wiedzieć!

Laborant drogowy – zarobki

Mediana zarobków na stanowisku laboranta drogowego wynosi 4,5 tys. zł brutto. Tak wynika z danych Pracuj.pl. Mediana to wartość środkowa, co oznacza, że połowa badanych osób pracujących w opisywanym zawodzie zarabiała więcej od podanej kwoty, a połowa otrzymywała niższą pensję. Na wysokość zarobków wpływa nie tylko doświadczenie, kompetencje i wiedza danego pracownika, ale też między innymi wielkość zatrudniającego go przedsiębiorstwa i jego lokalizacja. Ponadto w przypadku laborantów drogowych pensja może być zależna od zjawiska, jakim jest indeksacja wynagrodzeń. Duże firmy budowlane ponoszą spore koszty związane z zakupem materiałów, które są niezbędne do realizacji projektów. A więc gdy cena tych produktów nagle i znacząco wzrośnie, pracodawcy są nierzadko zmuszeni dostosować zawarte porozumienia płacowe do zmienionych warunków rynkowych. 

Osoby pracujące na stanowisku laboranta drogowego często otrzymują atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. Wśród popularnych benefitów badani najczęściej wymieniali prywatną opiekę medyczną, służbowy telefon do celów prywatnych, ubezpieczenie na życie oraz dofinansowanie zajęć sportowych. Ponad 95% ankietowanych osób jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Szukasz pracy? Zwróć uwagę na benefity!