Czym zajmuje się project manager?

Koordynowanie pracy zespołu, ustalanie harmonogramu oraz delegowanie obowiązków – to przykładowe zadania na stanowisku: project manager. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie zależy m.in. od branży i doświadczenia. Na przykład: w branży IT – rozwój oprogramowania mediana płac w 2017 r. wynosiła 14 000 zł brutto, a w obszarze: inżynieria - 10 000 zł brutto.  

Zarobki project managera

Jednym z argumentów przemawiających za objęciem stanowiska project managera są płace. Wysokość wynagrodzenia osoby zatrudnionej na tym stanowisku zależy często od dziedziny/branży:

  • Stanowisko: project manager (inżynieria)

- Mediana płac: 10 000 zł brutto

- Benefity: służbowy telefon do celów prywatnych (51%), prywatna opieka medyczna (38%), ubezpieczenie na życie (36%), dofinansowanie zajęć sportowych (35%)

  • Stanowisko: project manager (budownictwo)

- Mediana płac: 11 500 zł brutto

- Benefity: służbowy telefon do celów prywatnych (49%), prywatna opieka medyczna (41%), dofinansowanie zajęć sportowych (34%), służbowy samochód do celów prywatnych (30%)

  • Stanowisko: project manager (bankowość)

- Mediana płac: 13 000 zł brutto

- Benefity: prywatna opieka medyczna (76%), dofinansowanie zajęć sportowych (68%), służbowy telefon do celów prywatnych (45%), ubezpieczenie na życie (33%)

  • Stanowisko: senior project manager (IT – rozwój oprogramowania)

- Mediana płac: 15 000 zł brutto

- Benefity: prywatna opieka medyczna (74%), dofinansowanie zajęć sportowych (64%), służbowy telefon do celów prywatnych (56%), dofinansowanie nauki języków obcych (42%).

Dane pochodzą z analizy 360 000 ankiet wypełnionych w 2017 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska

Ile zarabia project manager?

Project manager - zadania

Aby koordynować realizację projektów, trzeba posiadać kwalifikacje i doświadczenie. Niezbędne są również kompetencje miękkie oraz predyspozycje.

10 cech dobrego kierownika

Project manager musi być doskonale zorganizowany, ponieważ zajmuje się m.in. przydzielaniem zadań i delegowaniem odpowiedzialności. Taka osoba powinna posiadać rozwiniętą umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków, by na podstawie własnych spostrzeżeń wybierać właściwe osoby do realizacji konkretnych obowiązków. Kierownik projektu ustala również hierarchię zadań, dzieląc je na istotne i mniej pilne.  

Postawa project managera decyduje o atmosferze w zespole. Jeśli koordynator podsyca rywalizację, zamiast zapobiegać konfliktom i szukać konstruktywnych rozwiązań, relacje pomiędzy współpracownikami nie są dobre. Negatywne emocje wywierają niekorzystny wpływ na efektywność. Słabe wyniki i trudności w dotrzymywaniu terminów -to czynnik dodatkowo zwiększający poziom stresu.

Project manager ocenia również stopień realizacji celów, mierzy postępy i zarządza ryzykiem. Czuwa nad budżetem, a także planuje zasoby niezbędne do wykonania zadań wynikających z harmonogramu.      

10 sposobów na dobre relacje ze współpracownikami