Czym zajmuje się sekretarka medyczna?

Prowadzenie i porządkowanie kart pacjentów oraz udzielanie informacji – to najważniejsze zadania, jakie wykonuje sekretarka medyczna. W tym zawodzie szczególnie przydatne są umiejętności organizacyjne oraz komunikatywność.

Sekretarka medyczna – praca

Wymogi, jakie powinien spełniać kandydat do pracy w sekretariacie szpitala lub przychodni, to nie tylko umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych. Duże znaczenie mają także kompetencje miękkie, a w szczególności: opanowanie, dobra organizacja i komunikatywność.   

7 umiejętności niezbędnych w pracy biurowej

Najważniejsze obowiązki

Zadania, które wykonuje sekretarka medyczna, wymagają różnych kompetencji. To zawód, który wiąże się nie tylko z czynnościami przy biurku i pracą na komputerze, ale również z codzienną komunikacją, rozmowami i wymianą informacji. Oto przykładowe obowiązki:

  • Organizacja pracy biura

Sumienność pracownika sekretariatu placówki medycznej sprawia, że lekarze i pacjenci zyskują dostęp do historii chorób oraz innych informacji dotyczących przebiegu leczenia. Aby biuro działało bez zakłóceń, kandydat do pracy powinien umieć obsługiwać urządzenia, takie jak: kserokopiarka, drukarka, bindownica itd. Niezbędna jest również znajomość pakietu MS Office.   

  • Prowadzenie dokumentacji medycznej

Przechowywanie kart pacjentów, skierowań itp., a także porządkowanie dokumentów – to kolejne zadania przypisane do stanowiska sekretarki. Dzięki dobrej organizacji znalezienie potrzebnych danych zajmuje niewiele czasu.

  • Gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie informacji o usługach medycznych

Każda placówka medyczna świadczy konkretne usługi – odpłatnie lub w ramach NFZ. Sekretarka medyczna powinna znać ofertę przychodni lub kliniki, by móc odpowiadać na pytania pacjentów i dzielić się potrzebnymi wskazówkami.

  • Dokonywanie rozliczeń, wystawianie rachunków i faktur

Osoba, która poddaje się odpłatnemu badaniu, ma prawo oczekiwać potwierdzenia płatności. Powinna uzyskać je w sekretariacie.  

  • Zajmowanie się korespondencją

Sekretarka medyczna/sekretarz medyczny zarządza również listami i przesyłkami, jakie przychodzą na adres przychodni. Zajmuje się również wysyłaniem badań, odpisuje na wiadomości nadesłane drogą elektroniczną itd.

Zarobki sekretarki medycznej

2900 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie sekretarki medycznej. 20% zatrudnionych otrzymywało comiesięczne premie. Wśród przedstawicieli tego zawodu przeważały kobiety, które stanowiły 99% pracowników. Ponad 95% osób wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę.

7 korzyści z zawarcia umowy o pracę

Wartość pensji wzrasta dzięki benefitom. Korzyści pozapłacowe przypisane do stanowiska sekretarki medycznej to m.in.: świadczenia socjalne (26%), ubezpieczenie na życie (11%), prywatna opieka medyczna (7%) i dofinansowanie zajęć sportowych (7%).

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

Dane pochodzą z analizy 360 000 ankiet wypełnionych w 2017 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl.

https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska