Dodatek stażowy nie będzie wliczany do płacy minimalnej

Sejm przyjął ustawę decydującą o wyłączeniu dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W wyniku tej zmiany wynagrodzenia osób z krótkim i dłuższym stażem zatrudnienia będą bardziej zróżnicowane – doświadczeni pracownicy zarobią więcej. 

MRPiPS zapowiada wzrost płacy minimalnej w 2020 r.

Składniki pensji, takie jak dodatek za nadgodziny, nagroda jubileuszowa czy odprawa emerytalna, nie są uwzględniane przy ustalaniu, czy wynagrodzenie za pracę jest równe, czy wyższe niż płaca minimalna. W związku z decyzją sejmu przy ustaleniach nie powinien być brany pod uwagę również dodatek stażowy. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. 

Płaca minimalna bez dodatku stażowego – nowa propozycja Rady Ministrów

Dodatek stażowy, nazywany również dodatkiem za wysługę lat, obowiązkowo przysługuje w jednostkach sfery budżetowej (urzędy, szkoły itd.). Prywatni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, również mogą przyznać taką formę gratyfikacji – nie należy to jednak do ich obowiązków, ale jest w pełni dobrowolne. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/juz-wkrotce-dodatek-stazowy-wylaczony-z-minimalnego-wynagrodzenia