Dodatkowe przywileje dla zleceniobiorców

Osobom pracującym na podstawie umowy-zlecenia przysługuje minimalna stawka godzinowa oraz możliwość pobierania zasiłku chorobowego. Od 1 stycznia 2019 r. zleceniobiorcy mogą należeć do związków zawodowych i korzystać z nowych przywilejów, jak np. ochrona przed wypowiedzeniem.

Wykonywanie obowiązków na podstawie umowy-zlecenia nie gwarantuje prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego lub dodatków pieniężnych za pracę w godzinach nadliczbowych albo w nocy. Nie oznacza to jednak, że zleceniobiorcy są pozbawieni wszelkich przywilejów. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego umożliwia np. pobieranie zasiłku macierzyńskiego.

Umowa-zlecenie – prawa i obowiązki zleceniobiorcy

Od początku 2019 r. osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia mogą należeć do związków zawodowych. Wynika to z nowelizacji ustawy o związkach. Przynależność do organizacji zapewnia czasową ochronę przed zwolnieniem oraz zmianą warunków współpracy na mniej korzystne. Zleceniobiorcy-związkowcowi przysługuje także odszkodowanie za bezprawne zwolnienie oraz prawo do płatnego zwolnienia od pracy na czas pełnienia zadań związkowych.   

Źródła:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1390139,zleceniobiorca-moze-juz-byc-zwiazkowcem.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1390368,zmiany-zwiazki-zawodowe-2019.html