Dyplom uczelni technicznej nie zawsze jest konieczny w branży IT

Do końca drugiego kwartału 2019 r. pracodawcy planują zatrudnić ok. 6 tys. specjalistów IT, zwłaszcza programistów, testerów i projektantów oprogramowania. Tymczasem tylko 14 tys. osób rocznie kończy kierunki studiów związane z informatyką.

Dane dotyczące zapotrzebowania pracodawców na fachowców IT pochodzą z „Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze IT”. Opracowanie zostało przygotowane przez PARP i Uniwersytet Jagielloński. W badaniu uczestniczyło ponad 800 przedsiębiorców z branży informatycznej i ponad 800 studentów piątego roku, studiujących na kierunkach związanych z IT.   

Chociaż w roku akademickim 2018/2019 informatyka była najpopularniejszym kierunkiem studiów, zapotrzebowanie na pracowników w branży IT jest tak duże, że o pracę mogą ubiegać się także osoby bez dyplomu uczelni technicznej. Jak podaje Gazeta Prawna, połowa pracowników IT nie posiada wykształcenia technicznego.

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku 2018/2019

Źródło:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1411933,wyksztalcenie-w-branzy-it.html