Dyrektor operacyjny - czym się zajmuje i ile zarabia?

19 000 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektora operacyjnego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wspomaga dyrektora generalnego i odpowiada za realizowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Kompetencje dyrektora

Zarządzanie przedsiębiorstwem lub jednym z jego działów wymaga rozległej wiedzy i doświadczenia. Dyrektor operacyjny zajmuje się m.in. tworzeniem ogólnych planów rozwoju firmy i wyszukiwaniem efektywnych metod osiągania celów. Może odpowiadać za realizację norm sprzedażowych, zarządzanie zespołem sprzedaży i koordynację działań marketingowych. Odpowiedzialny jest też za wdrażanie strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Opracowuje plany, a po uzyskaniu akceptacji zarządu, nadzoruje ich realizację. Troszczy się również o jakość świadczonych usług, np. wyznaczając standardy obsługi klienta. Czuwa nad budżetem i optymalizuje koszty. Dokonuje analizy raportów finansowych. Do zadań dyrektora personalnego należy prowadzenie polityki personalnej w podległych działach, sprzyjającej osiąganiu celów strategicznych ważnych dla przedsiębiorstwa.     

W pracy dyrektora operacyjnego liczy się przede wszystkim wiedza z zakresu ekonomii i marketingu, a także doświadczenie w zarządzaniu. Wykształcenie również jest ważne. Od kandydatów oczekuje się także znajomości języków obcych (to szczególnie ważne w przedsiębiorstwach zagranicznych).

Języki obce w pracy

Osoby, które tworzą najwyższą kadrę zarządzającą, powinny posiadać charyzmę. Liczy się także wytrwałość i umiejętność angażowania i motywowania podwładnych do osiągania wyznaczonych celów. Zarządzanie działem firmy wymaga umiejętności organizacyjnych oraz interpersonalnych. Na stanowiskach kierowniczych istotna jest m.in. komunikatywność, asertywność, spostrzegawczość i opanowanie.

10 cech dobrego kierownika

Przygotowywanie i analizowanie raportów wymaga dokładności. Niezbędna jest też znajomość rynku i prawa – zwłaszcza przepisów, które odnoszą się do zakresu działalności przedsiębiorstwa. Ważne, by dyrektor potrafił zachować zimną krew w trudnych sytuacjach. Brak opanowania z jego strony mógłby obniżyć morale pracowników.   

Zarobki dyrektora operacyjnego

Wysokie wymagania i bardzo duża odpowiedzialność związana ze sprawowaniem funkcji kierowniczej gwarantuje atrakcyjne wynagrodzenie. W 2017 r. mediana płac dyrektorów operacyjnych wynosiła 19 000 zł brutto (pensja zasadnicza i premia). Pracownicy mogli liczyć także na benefity. Do najczęściej przyznawanych należały: służbowy samochód do celów prywatnych (83%), służbowy telefon do celów prywatnych (76%), prywatna opieka medyczna (58%) i dofinansowanie zajęć sportowych (40%). Większość osób  (88%) pełniących funkcję dyrektora operacyjnego stanowili mężczyźni. Dane pochodzą z serwisu zarobki.pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska.