Dyrektor produkcji - ile zarabia i czym się zajmuje?

14 000 zł – tyle w 2017 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektora produkcji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku kontroluje realizację planów produkcyjnych i wykonuje zadania, które zmierzają do optymalizacji kosztów i usprawnienia działalności przedsiębiorstwa.

Praca - dyrektor produkcji

Aby objąć stanowisko dyrektora produkcji, potrzebne jest doświadczenie i kwalifikacje. Niezbędne jest np. wykształcenie wyższe, najlepiej techniczne. Preferowane kierunki to: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn czy technologia produkcji. Pracodawcy wymagają również dyplomu MBA (Master of Business Administration). Można go zdobyć, np. kończąc studia podyplomowe na jednej z polskich uczelni. Inne kompetencje istotne w tej pracy to: umiejętność obsługi komputera i znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Języki obce w pracy

Ważne są również cechy charakteru. Dyrektor powinien wykazywać odporność na stres. Na tym stanowisku niezbędne są również umiejętności interpersonalne, takie jak komunikatywność i asertywność.

Co to znaczy: być komunikatywnym?

Asertywność w życiu zawodowym – dlaczego jest ważna?

Dyrektor zajmuje się m.in. ustalaniem budżetu przedsiębiorstwa i kontroluje realizację założeń budżetowych. Przygotowuje również raporty dotyczące działania firmy, które przedstawia dyrektorowi generalnemu/zarządowi. Do jego zadań należy także wykrywanie i rozwiązywanie problemów spowalniających pracę przedsiębiorstwa, wdrażanie efektywnych systemów zarządzania produkcją i zapewnienie ciągłości pracy zakładu.

Osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora produkcji odpowiada również za przestrzeganie zasad BHP. Może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej w związku z niedopełnieniem obowiązków w tym zakresie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika

Posada dyrektora produkcji występuje w przedsiębiorstwach z branży spożywczej, odzieżowej, elektronicznej, samochodowej itd. Na to stanowisko może awansować np. kierownik produkcji.

Jak napisać list motywacyjny na stanowisko kierownika produkcji?

Zarobki dyrektora

W 2017 r. mediana płac na stanowisku: dyrektor produkcji wynosiła 14 000 zł brutto. 94% zatrudnionych wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę. Ich przeciętna pensja, po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy, to 9800 zł. Wynagrodzenie dyrektorów produkcji jest głównie uzależnione od wielkości zakładu produkcyjnego. Co czwarty dyrektor produkcji zarabia ponad 18 000 zł brutto.

Kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl

Dyrektorzy mogą również liczyć na świadczenia pozapłacowe. Na przykład w 2017 r.  do głównych benefitów należały: służbowy telefon do celów prywatnych (66%), służbowy samochód do celów prywatnych (50%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (24%) oraz świadczenia socjalne (23%). 20% pracowników otrzymywało premię co miesiąc.

Benefity - czyli co motywuje pracowników?

Dlaczego atrakcyjna pensja jest ważna?