Dzień wolny: 12 listopada a wysokość ekwiwalentu urlopowego

W niedzielę, 11 listopada 2018 r. przypadała setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Decyzją sejmu 12 listopada był dniem wolnym od pracy. Wolny poniedziałek obniży wymiar ekwiwalentu urlopowego dla pracowników, którzy nabyli do niego prawo po 8 listopada.   

Święto, które przypada w dniu innym niż niedziela, zmniejsza wymiar czasu pracy o 8 godzin. Tak wynika z art. 130 kodeksu pracy. To oznacza, że w przypadku pojawienia się nowego dnia ustawowo wolnego od pracy, konieczne jest wyliczenie nowego współczynnika urlopowego. Współczynnik umożliwia ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Świadczenie przysługuje pracownikowi, który nie zdążył wykorzystać urlopu przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Zanim nowa ustawa weszła w życie, współczynnik urlopowy wynosił 20,92, a po zmianach – 20,83. Nowy współczynnik stosuje się w odniesieniu do pracowników, którzy nabyli prawo do ekwiwalentu po 8 listopada.  

Źródło:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1370400,12-listopada-wyzszy-ekwiwalent-i-nowy-wspolczynnik-urlopowy.html