E-dokumentacja pracownicza – nowość od 2019 roku

CV, świadectwo pracy i wypowiedzenie będą archiwizowane nie w teczce, ale na dysku komputera. Nie będzie trzeba wypełniać wniosku o wypłatę pensji na konto bankowe. Zmiany w prawie pracy będą symboliczne, ale ograniczą biurokrację w miejscu zatrudnienia.  

1 stycznia 2019 r. zmienią się niektóre zapisy kodeksu pracy. W wyniku nowelizacji wynagrodzenie będzie wypłacane na konto (dotychczas domyślną formą była wypłata gotówki do rąk zatrudnionego). Modyfikacje będą widoczne także w sposobie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Do tej pory pracodawca gromadził ją w formie papierowej. Od nowego roku zatrudniający będzie mógł samodzielnie wybrać sposób prowadzenia akt.   

Od 2019 r. nowe zasady przechowywania akt pracowniczych

Zmiany obejmą również treść świadectwa pracy. W dokumencie obowiązkowo będą musiały pojawić się informacje na temat:

  • okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat),
  • możliwości odbioru dokumentacji papierowej w określonym terminie,
  • zniszczeniu nieodebranej dokumentacji sporządzonej w formie papierowej.  

Elementy świadectwa pracy. Sprawdź, czego nie może zabraknąć

Źródło:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1356938,zmiany-w-kodeksie-pracy-2019.html