E-zwolnienia – statystyki ZUS

Zwolnienie lekarskie może być wystawione tylko w formie elektronicznej. W razie dostarczenia do ZUS papierowego druku konsekwencje ponosi nie pacjent, a lekarz. W okresie: 1-7 grudnia wypisano niemal pół miliona e-zaświadczeń.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej. W wyniku tej zmiany pracownik nie musi dostarczać pracodawcy dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność i umożliwiającego pobieranie wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Jeśli lekarz wystawi zwolnienie w formie papierowej, pracownik nie poniesie konsekwencji. Ważne, by na druku znalazły się dane pacjenta, pieczątka i podpis lekarza.   

Od grudnia zwolnienia elektroniczne zamiast papierowych

W okresie: 1-7 grudnia 2018 r. lekarze wystawili ponad 450 tys. e-zwolnień. 7 grudnia ponad 112 tys. medyków posiadało profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Lekarze, którzy nie założyli profilu, stanowili zaledwie 1,5% wszystkich osób wystawiających elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do pracy. Tak wynika z informacji udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Źródło:

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/liczba-e-zwolnien-szybko-rosnie/2164302