Eurostat: bezrobocie w Polsce na poziomie 3,5%

Z miesiąca na miesiąc maleje liczba osób bezrobotnych. Tak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z informacji podawanych przez Europejski Urząd Statystyczny. Pod koniec sierpnia 2018 r. nasz kraj znalazł się w pierwszej trójce państw europejskich o najniższym wskaźniku bezrobocia.

W stosunku do lipca liczba osób pozostających bez zatrudnienia zmalała o 0,1%, a w stosunku do czerwca – o 0,2%. Niska stopa bezrobocia sprzyja wzrostowi wynagrodzeń, ponieważ pracodawcy mają coraz większe trudności z obsadzeniem wolnych stanowisk.

W Polsce więcej bezrobotnych niż w Niemczech i na Węgrzech

Najniższy wskaźnik bezrobocia występował za naszą południową granicą. W Czechach 2,3% osób pozostawało bez pracy. Na kolejnym miejscu zestawienia znalazły się Niemcy, z wynikiem 3,4%. Najtrudniejsza sytuacja występowała na południu kontynentu, tzn. w Grecji (19,5%) oraz w Hiszpanii (15,1%).

Jakie jest bezrobocie w Europie?

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,10190,eurostat-rekordowo-niskie-bezrobocie-w-polsce.html