Eurostat: Bezrobocie w UE w lutym 2019 r.

3,5% - tyle w lutym 2019 r. wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. Wskaźnik był o 0,1% niższy niż miesiąc wcześniej. Polska znalazła się wśród sześciu krajów o najniższym bezrobociu.

W lutym 2019 r. stopa bezrobocia na terenie całej Unii Europejskiej wynosiła 6,5%, a w strefie euro – 7,8%. Polska osiągnęła wynik 3,5 %. 590 tys. osób w naszym kraju nie posiadało zatrudnienia. Wskaźnik 3,5% występował także na Węgrzech i Malcie. Najniższe bezrobocie odnotowano w krajach, takich jak: Czechy (1,9%), Niemcy (3,1%) i Holandia (3,4%). Problem braku zatrudnienia osiągnął największe rozmiary w Grecji (18% - wynik z grudnia 2018 r.) i w Hiszpanii (13,9%).

Jakie jest bezrobocie w Europie?

Jak czytamy w leksykonie budżetowym zamieszczonym na stronie sejm.gov.pl, Eurostat – ustalając poziom bezrobocia w krajach UE – bazuje na metodologii BAEL. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jest prowadzone co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Różnice wysokości stóp bezrobocia publikowanych przez GUS i Eurostat wynikają z rozbieżności metodologicznych.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/eurostat-bezrobocie-w-polsce-w-lutym-wynioslo-35