Eurostat: Polska w pierwszej szóstce krajów o najniższym bezrobociu w UE

3,7% - tyle w kwietniu 2019 r. wyniosła stopa bezrobocia obliczana przez Eurostat. Wynik był o 0,1 pkt proc. niższy niż miesiąc wcześniej. Najniższą liczbę osób bezrobotnych odnotowano w Czechach, a najwyższą – w Grecji.

Wskaźnik odnotowany w naszym kraju uplasował się znacznie poniżej europejskiej średniej, która wynosiła 6,4% w całej Unii Europejskiej i 7,6% ‒ w strefie euro. Stopa bezrobocia była najniższa w Czechach (2,1%), a najwyższa – w Grecji (18,5%). Według szacunków Eurostatu w kwietniu 2019 r. bezrobotnych w Polsce było 638 tys. – o tysiąc mniej niż w poprzednim miesiącu.  

Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, pod koniec kwietnia 2019 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,6%. Pod koniec marca wskaźnik był równy 5,9%. Dane Eurostatu i GUS-u są różne ze względu na zastosowanie odmiennych metodologii i przyjęcie innych definicji osoby bezrobotnej.

GUS: Stopa bezrobocia pod koniec kwietnia 2019 r.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/eurostat-bezrobocie-w-polsce-znacznie-ponizej-europejskiej-sredniej2