Eurostat: Polska w pierwszej szóstce krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia

W listopadzie 2018 r. najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Czechach. Polska znalazła się na szóstym miejscu.   3,8% - tyle w listopadzie 2018 r. wynosiła stopa bezrobocia w Polsce. Wskaźnik pozostał taki sam jak we wrześniu i październiku. Średnia europejska wynosiła 6,7%. W krajach należących do strefy euro była nieco wyższa – 7,9%. W porównaniu z danymi z listopada 2017 r. liczba osób bezrobotnych w Polsce zmalała o 115 tys., a wskaźnik bezrobocia – o 0,6%. Tak podaje Eurostat.

GUS – bezrobocie

W listopadzie 2018 r. wskaźnik opublikowany przez GUS był wyższy niż stopa bezrobocia obliczona przez Eurostat i wynosił 5,8%. Rozbieżności wynikają z różnic metodologicznych i definicyjnych. W badaniach Głównego Urzędu Statystycznego uwzględnia się wyłącznie osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. Definicja osoby bezrobotnej przyjęta przez Eurostat jest szersza.

Listopad 2018 r.: Wielkopolska po raz kolejny z najniższym wskaźnikiem bezrobocia

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/eurostat-bezrobocie-w-polsce-znacznie-ponizej-europejskiej-sredniej