Eurostat: Polska w ścisłej czołówce krajów europejskich z najniższym bezrobociem

3,3% - tyle w lipcu 2019 r. wynosiło bezrobocie w Polsce. Jak podaje Eurostat, wynik był wyraźnie niższy niż średnia europejska - 7,5% w krajach strefy euro i 6,3% w pozostałych państwach wspólnoty. Polska znalazła się na trzecim miejscu w zestawieniu.

Najniższy wskaźnik odnotowano w Czechach (2,1%) oraz w Niemczech (3%), a najwyższy w Grecji (17,2% - dane dotyczą maja 2019 r.).  

Eurostat: Polska w pierwszej szóstce krajów o najniższym bezrobociu w UE

Według Eurostatu w lipcu 2019 r. liczba osób bezrobotnych w Polsce wynosiła 554 tys. – o 1 tys. mniej niż w czerwcu 2019 r. W stosunku do danych z lipca 2018 r. zmniejszyła się o 97 tys. Wskaźnik procentowy zmalał w tym czasie z 3,8% do 3,3%. 

Europejski Urząd Statystyczny zestawia dane napływające z krajów UE, zgromadzone w trakcie badań ankietowych. Statystyki podawane przez Eurostat są inne niż informacje publikowane przez GUS. Wynika to z zastosowania różnych metodologii. 

Jakie jest bezrobocie w Europie?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/eurostat-polska-na-podium-krajow-z-najnizszym-bezrobociem