Eurostat: W styczniu 2019 r. Polska w pierwszej piątce państw o najniższym bezrobociu

Czechy, Niemcy i Holandia – to państwa Unii Europejskiej, w których w styczniu 2019 r. odnotowano najniższy poziom bezrobocia. Polska uzyskała wynik o 0,1% wyższy niż Holandia, która zamknęła pierwszą trójkę w zestawieniu Eurostatu.

3,7% - tyle w styczniu 2019 r. wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. Średni wskaźnik dla  państw UE to 6,5%, a dla państw należących do strefy euro – 7,8%. Bezrobotnych Polaków było 626 tys. - o 94 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W styczniu 2019 r. najmniej osób pozostających bez zatrudnienia odnotowano w Czechach, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 2,1%. Nieco gorszy wynik osiągnęły: Niemcy (3,2%) i Holandia (3,6%). Problem bezrobocia był najbardziej wyraźny w Grecji (18,5% - dane odnoszą się do grudnia 2018 r.) i w Hiszpanii (14,1%). Tak wynika ze statystyk opublikowanych przez Eurostat.

Jakie jest bezrobocie w Europie?

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/eurostat-bezrobocie-na-poziomie-37