Fakturzysta – kto sprawdzi się na tym stanowisku?

Wystawianie faktur, archiwizowanie dokumentów sprzedaży, sporządzanie rejestrów – to przykładowe zadania przypisane do stanowiska fakturzysty. Osoba, która wykonuje tę pracę, powinna cechować się dokładnością i umiejętnością zarządzania sobą w czasie.

Obowiązki na stanowisku fakturzysty

Fakturzysta to pracownik działu księgowości lub sprzedaży. Ten zawód mogą wykonywać osoby posiadające wykształcenie średnie, niekoniecznie ekonomiczne. Pracodawcy często oferują przyuczenie do pracy i np. organizują szkolenia. Do podstawowych zadań fakturzysty / fakturzystki należy:

  • wystawianie faktur i przygotowywanie not korygujących,
  • weryfikacja poprawności i dokonywanie korekt faktur,
  • wprowadzanie dokumentów do systemu wykorzystywanego w firmie,
  • kontrola obiegu dokumentacji. 

Szczegółowy opis zawodu jest dostępny na stronie psz.praca.gov.pl

Predyspozycje do pracy w zawodzie fakturzysty

Aby wystawiać i korygować faktury, niezbędna jest znajomość oprogramowania wykorzystywanego w księgowości. Chodzi np. o arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz specjalistyczne programy księgowe, np. Symfonia. Liczy się także umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Oprócz umiejętności twardych ważną rolę odgrywają kompetencje miękkie i cechy charakteru, a w szczególności: 

  • Kultura osobista i komunikatywność

Choć wystawianie i korygowanie faktur to czynność, którą można wykonywać w pełni samodzielnie, w dziale księgowości – oprócz fakturzysty – przebywają również inne osoby, zarówno pracownicy, jak i klienci. Dzięki umiejętności porozumiewania się i kulturze osobistej fakturzysta może przyczyniać się do budowania przyjaznej atmosfery w miejscu pracy. 

  • Sumienność

Ważne, by fakturzysta był dokładny, rzetelny i obowiązkowy. Dzięki takim cechom można bezbłędnie prowadzić dokumentację. 

  • Umiejętność pracy pod presją czasu

Zachowanie dokładności może być trudne przy dużym tempie pracy. Ważne, by pracownik potrafił koncentrować się nawet przy natłoku zadań. 

  • Chęć wykonywania rutynowych czynności

Praca fakturzysty jest dość jednostajna i przewidywalna. Wybierając ją, warto określić swoje preferencje. Jeśli zależy Ci na różnorodności i możliwościach sprzyjających wykorzystaniu kreatywności, dobrze, żebyś wybrał inną profesję lub zaspokajał swoje potrzeby poza pracą, np. realizując twórcze zainteresowania. 

7 umiejętności niezbędnych w pracy biurowej

Fakturzysta / fakturzystka – zarobki

3200 zł brutto – tyle w 2018 r. wynosiła mediana wynagrodzeń na stanowisku fakturzysty / fakturzystki. 27% zatrudnionych co miesiąc otrzymywało premię. Nieco mniej pracowników mogło liczyć na benefity, np. dofinansowanie zajęć sportowych (14%), dostęp do prywatnej opieki medycznej (13%), bony towarowe (13%) i świadczenia socjalne (7%).

Ile zarabia fakturzystka?

Mediana to wartość środkowa – oznacza to, że 50% osób zarabiało mniej, a 50% zarabiało więcej od podanej kwoty. Dane dotyczące płac i dodatków pozapłacowych pochodzą z analizy ankiet wypełnionych w 2018 r. przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl