Gdzie zarobisz najwięcej w województwie mazowieckim?

Na Mazowszu najlepiej zarabiają mieszkańcy większych miast. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby pracujące w Warszawie. Na kolejnych miejscach znajdują się: Pruszków, Piaseczno, Płock, Siedlce i Radom. Z danych zgromadzonych przez serwis zarobki.pracuj.pl wynika, że wysokość pensji zależy również od kwalifikacji i doświadczenia, a także od wielkości firmy.  

Zarobki w Warszawie

Mediana, czyli przeciętna pensja, wynosiła w Warszawie w 2016 r. - 5.450 zł brutto. Oznacza to, że połowa badanych otrzymywała wynagrodzenie wyższe niż podana kwota, a połowa – niższe. W Pruszkowie przeciętne wynagrodzenie to 4.350 zł, w Piasecznie – 4.200 zł, w Płocku – 3.650 zł, w Siedlcach - 3.550 zł, a w Radomiu – 3.500 zł.     

Najwyższe pensje dla specjalistów

Najlepiej na mazowieckim rynku pracy radzą sobie specjaliści, a w szczególności:

  • architekci IT (11.700 zł),
  • prawnicy po aplikacji (8.100 zł),
  • analitycy biznesowi (7.850 zł),
  • osoby zarządzające projektami informatycznymi (7.800 zł),
  • osoby zajmujące się doradztwem lub konsultingiem w branży IT i w telekomunikacji (7.700 zł).

Ze zgromadzonych danych wynika, że mediana pensji jest zależna od poziomu stanowiska oraz od doświadczenia pracownika. Przeciętne wynagrodzenie kierownika w 2016 r. wynosiło 9.400 zł, a dyrektora – 18.500 zł. Specjalista zarabiał 4.600 zł. Duże znaczenie ma również doświadczenie. Mediana pensji wykwalifikowanych specjalistów, rozpoczynających karierę zawodową, to 4.050 zł. Specjaliści, którzy pracowali dłużej niż 3 lata, zarabiali przeciętnie 5.550 zł. To samo dotyczy kadry kierowniczej. Mediana zarobków początkującego kierownika to 7.600 zł, a doświadczonego – 9.900 zł. Najwyższe zarobki uzyskiwali kierownicy działający w takich obszarach, jak:

  • doradztwo/konsulting (14.600 zł),
  • IT – rozwój oprogramowania (13.000 zł),
  • marketing (11.900 zł).  

Płeć pracownika i wielkość firmy

Badania pokazały, że przeciętne zarobki mężczyzn i kobiet w województwie mazowieckim były zróżnicowane. Różnica wyniosła aż 1.100 zł na korzyść pracowników płci męskiej. Mediana zarobków kobiet to 4.600 zł, a mężczyzn – 5.700 zł. Rozbieżności są wyraźne na wszystkich szczeblach zarządzania. Przeciętne zarobki pań na stanowiskach dyrektorskich to 16.100 zł, a panów – 19.000 zł. Oznacza to, że mediana wynagrodzeń kobiet to 85% tego, co przeciętnie zarabiali mężczyźni pełniący podobne funkcje.

Przeciętne wynagrodzenia w województwie mazowieckim różniły się także ze względu na wielkość firmy. Mediana płac specjalistów pracujących w przedsiębiorstwach, które zatrudniają do 50 osób, wynosiła 4.000 zł. W większych firmach pracownicy zarabiali przeciętnie 5.000 zł.       

Jak wyliczyć netto z brutto?

Mediana płac w Warszawie wynosiła w 2016 r. 5.450 zł brutto. Oznacza to, że kwota, którą pracownicy otrzymywali na rękę, była niższa. Pracodawcy odliczali od niej składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Narzędziem pomocnym w określeniu faktycznej wysokości pensji jest kalkulator dostępny w serwisie Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.