GUS: 880 tys. osób w szarej strefie

Osoby, które w 2017 r. wykonywały pracę nierejestrowaną, stanowiły 5,4% polskich pracowników. Wśród pracujących w szarej strefie przeważali mężczyźni.

W Polsce można pracować np. na podstawie umowy o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Od wynagrodzenia za pracę odprowadza się podatek dochodowy, a często także składki ZUS. Osoby pracujące „na czarno” nie podpisują umów, nie płacą podatków i nie są zgłaszane do ubezpieczeń.

Wynagrodzenie brutto i netto – na czym polega różnica?

Jak podaje GUS, w 2017 r. mężczyźni częściej pracowali nielegalnie (61,3%). W grupie osób pracujących w szarej strefie przeważali pracownicy z wykształceniem zawodowym (35,7%). Na drugim miejscu znaleźli się absolwenci techników i liceów ogólnokształcących (30,3%), a na trzecim – osoby z wykształceniem policealnym lub wyższym (17,7%). Prace ogrodniczo-rolne, remonty i naprawy budowlano-instalacyjne oraz opieka nad dzieckiem lub osobą starszą – to zajęcia, które pracownicy wykonywali bez umowy.  

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-nierejestrowana-w-2017-na-podstawie-wstepnych-wynikow-badania-modulowego-bael,18,1.html