GUS: 967,9 tys. bezrobotnych w czerwcu 2018 r.

W statystykach GUS i MRPiPS uwzględnia się wyłącznie osoby zarejestrowane w urzędach pracy. Nie bierze się pod uwagę ludzi, którzy dobrowolnie rezygnują z aktywności zawodowej.

Studenci uczący się w trybie dziennym, osoby wykonujące obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych czy kobiety i mężczyźni, którzy osiągnęli wiek emerytalny – to przykładowe grupy, które nie mogą uzyskać statusu osoby bezrobotnej. Rejestracja w urzędzie pracy zapewnia ubezpieczenie zdrowotne oraz dostęp do ofert pracy, szkoleń i innych form pomocy

Kto może być uznany za osobę bezrobotną?

967,9 tys. – tyle pod koniec czerwca 2018 r. wynosiła liczba osób bezrobotnych. Była ona o 124,3 tys. niższa niż w marcu. Spadek wśród mężczyzn wyniósł 15,3%, a wśród kobiet – 8%. Bezrobocie zmalało w każdym województwie, a najwyraźniej w województwach:

  • warmińsko-mazurskim (o 16,4%),
  • zachodniopomorskim (o 15,2%),
  • wielkopolskim (o 13,5%),
  • opolskim (o 13,3%).  

W Polsce więcej bezrobotnych niż w Niemczech i na Węgrzech

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-i-ii-kwartal-2018-roku,3,33.html