GUS: Coraz więcej zezwoleń na pracę w Polsce

W 2017 r. wydano 235,6 tys. zezwoleń na pracę dla obcokrajowców – to o 108,2 tys. więcej niż rok wcześniej oraz o 196,5 tys. więcej niż w 2012 r. O możliwość pracy w Polsce najczęściej ubiegali się Ukraińcy.  

Zezwolenie na pracę to nie jedyna formalność, gdy chce się podjąć legalną pracę w Polsce. Obcokrajowcy muszą posiadać wizę lub zgodę na pobyt czasowy. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pracy dla obcokrajowców, która weszła w życie 1 lipca 2018 r., sprawiła, że przedstawiciele 197 profesji są zwolnieni z tzw. testu rynku pracy. Oznacza to, że nie muszą uzyskiwać od starosty powiatowego informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przez specjalistów z Polski.  

Polski rynek pracy bardziej otwarty dla obcokrajowców

W minionym roku pozwolenia na pracę w Polsce wydano obywatelom 116 państw. Najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy (81,7%). Wśród pracowników, którzy otrzymali zgodę na legalną pracę w naszym kraju, znaleźli się przede wszystkim:

  • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (30,6%),
  • pracownicy wykonujący prace proste (28,3%),
  • operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (21,5%).  

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow-w-polsce-w-2017-r-,18,1.html