GUS: Jak Polacy łączą obowiązki zawodowe i rodzinne?

W drugim kwartale 2018 r. opiekę nad dziećmi oraz innymi członkami rodziny częściej sprawowały kobiety. Przeciętny wiek osoby zajmującej się bliskimi wynosił 30-44 lata.

43,5% osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 15. roku życia korzystało z formalnych usług opiekuńczych. W tej grupie przeważali mieszkańcy miast (49,5%). 62,4% osób uczestniczących w badaniu GUS nie korzystało z formalnych usług opiekuńczych. Zajmowały się one dziećmi samodzielnie lub mogły liczyć na pomoc małżonka/partnera. 68,4% ankietowanych zadeklarowało, że łączenie obowiązków zawodowych i opieki nad członkiem rodziny nie stanowiło dla nich trudności. Część pracowników narzekała na długi czas pracy (8,7%), wymagający lub męczący rodzaj pracy (8%) oraz na niekorzystny harmonogram pracy (5,2%).

31% pracujących mam zadeklarowało, że pracodawca ułatwił im godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych. Benefity, na które mogli liczyć rodzice, to przede wszystkim elastyczny czas pracy (36%), dodatkowy urlop (31%) oraz paczki okazjonalne, np. na Dzień Dziecka (30%). Tak wynika z raportu Pracuj.pl „Trudna sztuka równowagi. Work-life balance polskich rodziców”, opublikowanego w czerwcu 2018 r.

Trudna sztuka równowagi. Work-life balance polskich rodziców

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/praca-a-obowiazki-rodzinne-w-2018-roku,29,1.html