GUS: Najwięcej wypadków przy pracy na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce

W 2018 r. najwięcej wypadków przy pracy miało miejsce w górnictwie i wydobywaniu. Jedną z głównych przyczyn występowania groźnych zdarzeń stanowiło nieprawidłowe zachowanie pracownika.

6,37 – tyle w 2018 r. wynosił wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1000 pracujących osób) i był niższy w porównaniu z wynikiem z 2017 r. (6,84).

Raport GUS: W 2017 r. najwięcej wypadków przy pracy na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce

W okresie styczeń-grudzień 2018 r. najwięcej wypadków odnotowano w województwach: dolnośląskim (7,88%), wielkopolskim (7,88%), warmińsko-mazurskim (7,59%) i lubuskim (7,41%). Najniższy wskaźnik wypadkowości występował na Mazowszu (4,37%), w Małopolsce (4,77%) i na Podkarpaciu (5,78%).

Odszkodowanie za wypadek w pracy - jak je uzyskać?

Wśród najczęstszych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń pojawiły się:

  • nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,8%),
  • niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,5%),
  • brak lub nieprawidłowe posługiwanie się czynnikiem materialnym (7,2%).

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2018-roku,3,34.html