GUS: Największe podwyżki dla górników i budowlańców

4778,78 zł brutto – tyle w okresie od stycznia do września 2018 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wyniósł 7,2%.  

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczą firm zatrudniających więcej niż 9 osób. Przeciętna miesięczna pensja netto wynosiła tam ok. 3400 zł netto. Najwyższy wzrost wynagrodzeń (9,3%) wystąpił w górnictwie. Pracownicy zatrudnieni w tym sektorze zarabiali przeciętnie 7143,32 zł brutto. Także budowlańcy otrzymali podwyżki (8,8%), a ich przeciętne zarobki wynosiły 4839,32 zł brutto. Wzrost wynagrodzeń wystąpił również w zakwaterowaniu i gastronomii (8,1%), gdzie pensje utrzymywały się na poziomie 4830,32 zł brutto. Obszary, w których odnotowano najmniejsze podwyżki, to: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (4,9%), a także obsługa rynku nieruchomości (5,4%).    

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

Informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną i gorącą wodę – to sektory, w których pracownicy otrzymywali najwyższe wynagrodzenia.

Wysokość pensji w poszczególnych branżach możesz również sprawdzić, korzystając z danych Pracuj.pl.

https://zarobki.pracuj.pl

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/gus-przecietne-wynagrodzenie-we-wrzesniu-najlepsze-zawody/5zy7rjp