GUS: niższy wskaźnik wypadkowości w pierwszej połowie 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. najwięcej niebezpiecznych zdarzeń odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i śląskim. 

W pierwszej połowie 2019 r. wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących) wynosił 2,54. W porównaniu z danymi z analogicznego okresu 2018 r. liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich zmalała o 26,7%. 

Sekcje PKD, w których odnotowano najwięcej niebezpiecznych zdarzeń, to: 

  • górnictwo i wydobywanie (7,00),
  • dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (5,34),
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna (4,21).  

Ryzykowne zawody, czyli jakie?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może liczyć m.in. na zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy, rentę czy jednorazowe odszkodowanie. Ważne jednak, by pracodawcy dokładali wszelkich starań, żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach i zapobiegać groźnym zdarzeniom. 

Jakie zdarzenia kwalifikują się jako wypadek przy pracy?

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-pierwszym-polroczu-2019-roku,3,36.html