GUS podaje poziom zatrudnienia i wynagrodzeń w pierwszym kwartale 2019 r.

2,5% - tyle w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł wzrost liczby osób pracujących w porównaniu z danymi z analogicznego okresu poprzedniego roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 7,1%. 

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost płac odnotowano we wszystkich sekcjach PKD, najwyższy w:

  • górnictwie i wydobywaniu (o 16,6%),
  • opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 12,2%),
  • administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,6%),
  • edukacji (o 7,8%). 

W pierwszym kwartale 2019 r. liczba osób zatrudnionych wynosiła 9172,7 tys. Wysoki wzrost zatrudnienia nastąpił w sekcjach: 

  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 7,9%),
  • zakwaterowanie i gastronomia (o 7,4%),
  • informacja i komunikacja (o 6,5%),
  • budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa (o 5,5%). 

Przy obliczeniach GUS uwzględnia osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w pełnym wymiarze godzin. 

Wymiar czasu pracy na pełny etat – jak go określić?

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-i-kwartale-2019-roku,1,34.html