GUS: Popyt na pracę w 2017 r. Sprawdź, kogo szukają pracodawcy

Przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, produkcja artykułów spożywczych i samochodów oraz handel – w tych dziedzinach odnotowano największe zapotrzebowanie na pracowników w 2017 r.

12,2 mln – to liczba osób pracujących w przedsiębiorstwach i instytucjach zatrudniających jednego lub więcej pracowników. 55% przedstawicieli tej grupy pracowało w jednostkach zatrudniających więcej niż 49 osób. Dane odnoszą się do ostatniego kwartału 2017 r.

Pod koniec grudnia 2017 r. na rynku pracy występowało 117,8 tys. wakatów. 87,2% z nich dotyczyło sektora prywatnego. Najwięcej ofert pracy (33,1 tys.) było adresowanych do robotników przemysłowych i rzemieślników. Na kolejnych miejscach znaleźli się pracownicy zajmujący się przetwórstwem przemysłowym (16 tys.) oraz budowlańcy (12,5 tys.).

W pierwszym kwartale 2018 r. pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów ds. handlu i sprzedaży (34%), specjalistów ds. obsługi klienta (23%) i specjalistów ds. IT (15%). Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl.

Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2018 roku

Popyt na pracę – to jest zapotrzebowanie na pracowników posiadających określone kwalifikacje i wykonujących obowiązki za ustaloną stawkę. Do czynników, które go kształtują, zalicza się m.in.: sytuacja gospodarcza kraju, potrzeby konsumentów, rozwój i modernizacja technologii produkcji oraz warunki społeczne i polityczne.

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-2017-roku,1,13.html