GUS: Poziom zatrudnienia i wynagrodzenia w okresie: styczeń-wrzesień 2018 r.

Pod koniec trzeciego kwartału 2018 r. liczba pracujących była o 2,7% wyższa niż rok wcześniej. Największy wzrost zatrudnienia - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej, działalności profesjonalnej (np. prawniczej i rachunkowo-księgowej), naukowej i technicznej oraz budownictwie. W okresie styczeń-wrzesień przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4573,03 zł brutto.  

9452,9 tys. - tyle 30 września 2018 r. wynosiła liczba pracujących Polaków. Przeważały osoby zatrudnione w sektorze prywatnym (67,9%). Przedstawiciele tej grupy otrzymywali niższe wynagrodzenia niż pracownicy sektora publicznego. Zarabiali przeciętnie 4408,96 zł brutto miesięcznie, a pracownicy sektora publicznego – 4994,47 zł brutto.

W porównaniu z wynikiem z analogicznego okresu: styczeń-wrzesień 2018 r. największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia wystąpił w województwach:

  • śląskim
  • lubuskim
  • łódzkim,
  • świętokrzyskim.  

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-1-3-kwartale-2018-r-,1,32.html