GUS: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju 2019 r.

5054,10 zł brutto – tyle w maju 2019 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Było ono o 131,21 zł brutto niższe niż w kwietniu 2019 r. 

31

W każdym miesiącu prezes Głównego Urzędu Statystycznego publikuje komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Jak czytamy na stronie GUS, podawany wskaźnik stanowi „stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto oraz honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę (np. dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych) do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą”. 

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

Od pensji brutto, jaką otrzymuje pracownik etatowy, odlicza się składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy. Aby obliczyć różnicę pomiędzy brutto i netto, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl

Źródło:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-maju-2019-roku,57,66.html