GUS: Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2018 r.

4521,08 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie od kwietnia do czerwca 2018 r. To o 101,76 zł brutto mniej niż w pierwszym kwartale 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny oblicza przeciętną miesięczną pensję jako średnią arytmetyczną. Sumuje wszystkie wartości i dzieli wynik przez liczbę wynagrodzeń uwzględnianych w statystykach.     

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce – ile wynosi?

Wartość pensji jest wyrażona w kwocie brutto, którą pomniejsza się o składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

Wynagrodzenie brutto i netto – na czym polega różnica?

Pracuj.pl ustala medianę płac. Spośród kwot ustawionych od najniższej do najwyższej wybiera się wartość środkową, tzn. taką, która znajduje się w środku szeregu. Dla przykładu: 7700 zł brutto – tyle wynosiło w 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie programisty Java. Oznacza to, że połowa pracowników otrzymywała niższe, a połowa – wyższe wynagrodzenie. Specjaliści ds. logistyki zarabiali przeciętnie 5600 zł brutto, a graficy - 5800 zł brutto.  

Jeśli chcesz sprawdzić, ile w 2017 r. wynosiła mediana płac w różnych zawodach i regionach Polski, odwiedź stronę: https://zarobki.pracuj.pl.  

Źródło:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-ii-kwartale-2018-roku,271,21.html