GUS: Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r.

4839,24 zł brutto – tyle w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce. Było o 111,70 zł brutto niższe niż w pierwszym kwartale.   

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w miesiącach styczeń-marzec 2019 r. przeciętna miesięczna pensja wynosiła 4950,94 zł brutto. 

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2019 r.

Przy ustalaniu wysokości przeciętnego wynagrodzenia uwzględnia się:

  • wynagrodzenia osobowe brutto,
  • honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za zadania wynikające z umowy o pracę,
  • wypłaty z udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach,
  • dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. trzynaste pensje) dla pracowników jednostek sfery budżetowej.    

Tak wynika z informacji podanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

Jaka jest średnia krajowa zarobków w Polsce?

Źródło:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-drugim-kwartale-2019-r-,271,25.html